16 februari 2021

CDA stemt in met nieuw afvalbeleid ‘Anders Inzamelen’

Goed afval sorteren zal worden beloond, er komen keuzemenu's per wijk en er zal flink worden ingezet op voorlichting. 

Al jarenlang zitten we in onze gemeente op een afvalscheidingspercentage van 50%. Daarmee zit Katwijk onder het landelijk gemiddelde (60%), maar belangrijker nog: in 2023 moeten we op 80% zitten. Werk aan de winkel dus voor een beter milieu! Daarom heeft het CDA ingestemd met het nieuwe afvalbeleid: ‘Anders Inzamelen’.

Afvalscheiding moet beter
Woordvoerder Dick Oudwater: “Er zitten nog te veel grondstoffen in ons restafval die prima hergebruikt kunnen worden en nu door de afvalverbrandingsoven verloren gaan. Daarbij komt ook nog dat de kosten voor het verwerken van restafval en de afvalstoffenheffing de laatste jaren schrikbarend omhoog zijn gegaan: van 13 naar 32 euro. Voor tonnen euro’s per jaar gaat er dus verloren en de verwachting is dat de kosten alleen maar verder zullen stijgen. We moeten dus nu ingrijpen.”

Goed sorteergedrag wordt beloond.

Goed sorteren wordt beloond
De invoering van een prijsprikkel (diftar) is daarom noodzakelijk. Diftar registreert per huishouden hoeveel restafval wordt aangeboden. Als inwoners minder vaak restafval aanbieden, hoeven zij minder te betalen: goed sorteergedrag wordt beloond. Naast de prijsprikkel worden ook andere maatregelen getroffen, zoals het aan huis ophalen van grondstoffen, wekelijks ophalen van GFT (groene, fruit en tuinafval) in de zomer en het verstrekken van keukenemmers voor keukenafval.

Keuzemenu’s per wijk
Hoewel het CDA op de lange termijn openstaat voor nascheiding kiezen we daar nu niet voor. De huidige nascheidingsinstallaties zijn onvoldoende in staat om GFT te scheiden en voor schone stromen PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankpakken) te zorgen. Er zal dan ook per wijk ten minste één rolcontainer aan huis voor PMD of papier worden aangeboden. Er wordt een stap gezet om grondstoffen aan huis op te halen, maar de huidige afvalinzamelingsvoorzieningen blijven behouden. Per wijk kunnen bewoners kiezen wat wordt opgehaald en welke container wenselijk is. Voor hoogbouw blijven huidige voorzieningen behouden, maar inpandige containers worden vervangen door verzamelcontainers nabij het complex. Huidige voorzieningen worden indien mogelijk ook dichterbij gecreëerd.

Enquête en Facebook-sessies
Het CDA heeft het belang van goede communicatie en voorlichting altijd benadrukt. Binnenkort kunt u een enquête verwachten waarbij u uw voorkeur kunt opgeven. Ook komen er per wijk Facebook-sessies met wethouder Corien van Starkenburg waar u uw vragen kunt stellen.

Behoud ondergrondse containers
Woordvoerder Dick Oudwater: “Ik ben blij dat het ondergrondse systeem in Rijnsburg behouden blijft. Laten we met zijn allen inzetten op hergebruik van grondstoffen. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.”

Foto: Woordvoerder afvalbeleid Dick Oudwater

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.