04 december 2018

CDA steunt oproep voor Stichting Urgente Noden in Katwijk

 

CDA-raadslid Dick Oudwater wil van het gemeentebestuur weten of er in de gemeente Katwijk een Stichting Urgente Noden kan komen. Dit is een noodhulpbureau dat (eenmalig) financiƫle steun geeft aan mensen die in acute financiƫle nood verkeren.

De gemeente is verantwoordelijk voor de plaatselijke armoedebestrijding. Een SUN-noodhulpbureau kan aanvullend zijn op de bestaande voorzieningen en regelingen. De Stichting Grip op de Knip ziet dat deze hulp ook in de gemeente Katwijk nodig is en heeft de gemeente om ondersteuning gevraagd. De CDA-fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W om hier werk van te maken.

Schrijnende situatie snel oplossen
"In Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk zijn nu al 7175 huishoudens met een laag inkomen en dat aantal neemt toe," stelt raadslid Dick Oudwater. "Grip op de knip maakt duidelijk dat het bestaande stelsel niet altijd goed werkt en dat er schrijnende situaties kunnen ontstaan waarin de wettelijke voorzieningen tekort schieten. Het CDA vindt dat inwoners direct geholpen moeten worden als alle andere loketten gesloten blijven. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen."

In Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk zijn nu al 7175 huishoudens met een laag inkomen en dat aantal neemt toe.

Aansluiten bij SUN
De CDA-fractie vraagt het college naar de mogelijkheden van een aansluiting met SUN hetzij via een combinatie Leiden-Katwijk of een eigenstandige SUN Katwijk. Ook wil de fractie weten wat de verwachte kosten voor de ondersteuning van een SUN in Katwijk zijn. Oudwater: "Met een gift kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten voorkomen worden, en verbetert de kwaliteit van leven omdat het werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden."

Met een gift kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten voorkomen worden, en verbetert de kwaliteit van leven omdat het werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.