14 maart 2024

CDA tegen collegevoorstel betaald parkeren

Zo goed als zeker komt er een referendum over het collegevoorstel van Durf, SGP en CU voor betaald parkeren in grote delen van onze gemeente. Het CDA ziet dit vooral als een hoge prijs voor gebrekkige participatie. Dat het college de inwoners en ondernemers is vergeten bij dit voorstel is niet de enige reden dat het CDA tegen is. Wel een belangrijke reden, want voor het CDA is draagvlak in de wijk een randvoorwaarde voor het eventueel invoeren van parkeervergunningen. Een tweede randvoorwaarde voor het CDA is dat er ook echt parkeerdrukte is in een wijk.

Niet enige 'knop' voor betaalbare woningbouw
Spijtig genoeg is deze discussie langs de lijn vóór of tegen betaalbare woningbouw op de spits gedreven. Het CDA is groot voorstander van het voortvarend bouwen van woningen, waaronder zeker ook betaalbare woningen. Maar dat dit voorstel de enige knop zou zijn om woningen te bouwen, daarvan is het CDA absoluut niet overtuigd geraakt. Ook omdat bij de meeste projecten nog helemaal niet bekend is wat voor soort woningen er precies moeten komen en parkeerplekken niet te betalen zouden zijn.

Gevaar voor de winkelcentra
Daarnaast is er een veelheid aan nadelige effecten: het grote gevaar voor de winkelcentra. Het waterbedeffect waardoor straks de andere wijken ook vol staan en betaald parkeren krijgen. Het risico dat vooral de nieuwe sociale huurwoningen geen parkeerplek krijgen. De problemen voor bewoners die voor hun werk of zorg afhankelijk zijn van hun auto. De wetenschappelijke inzichten dat het (elektrische) autogebruik toe blijft nemen en niet minder wordt.

Te weinig parkeerplekken maken nu, veroorzaakt grote problemen in de toekomst.

'Manhattan aan de Julianalaan'
Duidelijk is ook dat het betaald parkeren gekoppeld is aan de bouw van hoge woontorens. Wil men soms van onze gemeente steeds meer een stad maken? Het CDA wil het dorpse karakter behouden en kiest nadrukkelijk niet voor stadse fratsen en niet voor woontorens van 16 verdiepingen hoog. Er zijn voldoende mogelijkheden om veel woningen bij te bouwen, bleek uit onderzoek. Het CDA kiest dus voor een dorpse aanpak mét woningbouw en in samenwerking met de inwoners en ondernemers. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.