22 november 2021

CDA: Volgend jaar minder OZB betalen

Na 10,5 uur vergaderen en debatteren kijkt het CDA positief terug op de Algemene Beschouwingen. Foto: fractievoorzitter Barend Tensen in actie. 

Geen OZB-verhoging
Op initiatief van het CDA houden inwoners van onze gemeente volgend jaar meer geld in hun portemonnee: we zien in 2022 af van OZB-verhoging. Financieel woordvoerder Bas Drinkwaard: "Wij willen onze inwoners tegemoetkomen in deze tijd van snel stijgende kosten. Dat scheelt een gemiddeld gezin volgend jaar ongeveer dertig euro aan belastinguitgaven. En dankzij een extra miljoenenbijdrage van de rijksoverheid kán het nu!"

Wij willen onze inwoners tegemoetkomen in deze tijd van snel stijgende kosten.

Minder marktwerking, meer volkshuisvesting
Een woningsector die weer in dienst staat van de samenleving, een toekomstbestendig Katwijk (duurzaamheid) en het versterken van onze gemeenschap waren de drie hoofdpunten uit het betoog van fractievoorzitter Barend Tensen, die het college complimenteerde met de begroting en zich nogmaals fel uitsprak tegen grenzeloze huizenhandel. “Jongeren verdienen een eigen en betaalbare plek in ons dorp en ouderen hun droomappartement.”

Een woningsector die weer in dienst staat van de samenleving.

Omzien naar elkaar
Verder wordt de toegankelijkheid voor mindervaliden in de publieke ruimte geëvalueerd, komt het college met een voorstel voor ambitieuzer armoedebeleid en gaat de gemeente aan de slag met spoedaanvragen voor maatschappelijke zorg. Zorgwoordvoerder Jacco van Duijn op dat laatste punt: “Procedures mogen nooit boven het verstrekken van noodzakelijke hulp gaan en in sommige gevallen is het nodig om binnen enkele dagen hulp te bieden. We zijn blij dat de wethouder hiermee aan de slag gaat.”

Hanging baskets terug
Een meerderheid van de raad kon het voorstel van het CDA steunen om de hanging baskets weer op te hangen in onze dorpen in 2022. Iets waar onze bevolking zelf van geniet, die fleurige bloemen, maar dat Katwijk ook aantrekkelijk maakt voor onze gasten. Een klein gebaar met een groot effect.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.