13 juli 2023

CDA vraagt aandacht voor verloedering Vijverhofschool Rijnsburg

Als Rijnsburger ontkom je er niet aan: de voormalige kleuterschool aan de Korte Vaart ligt er deprimerend bij. Tegen die achtergrond klommen raadsleden Barend Tensen en Dick Oudwater in de pen!

Vandalisme
Wat eens een bloeiend symbool voor leren, onderwijs en ontwikkeling was is al geruime tijd een vervallen herinnering aan betere tijden. Fractievoorzitter Barend Tensen: “Tegenwoordig worden ook ramen ingegooid en is er sprake is van vandalisme. Dit gebied is allesbehalve een visitekaartje voor Rijnsburg.” 

Dit gebied is allesbehalve een visitekaartje voor Rijnsburg.

Knarrenhof
Raadslid Dick Oudwater: “We hebben gelezen dat er geen plannen zijn om de Julianaschool en Vijverhofschool te behouden vanwege de te realiseren seniorenwoningen (Knarrenhof). Maar in de tussentijd hoeft het er toch niet zo armoedig bij te liggen? Veel Rijnsburgers koesteren warme herinneringen aan hun schooltijd daar.” De raadsleden vragen het gemeentebestuur waarom de gebouwen niet als monumentaal of beeldbepalend worden gezien en of er plannen zijn om verdere verloedering in de tussenliggende tijd tegen te gaan.

GoGo
Ook informeren zij of het college de voormalige gymzaal en het GoGo-gebouw in de herontwikkelingsplannen kan meenemen. Ze dringen aan op tempo. Tensen: “Rijnsburg is een prachtig dorp binnen onze gemeente, met veel potentie. Het gemeentebestuur mag hier weleens meer aandacht aan besteden. 

Raadsvragen CDA
Brief van het college 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.