06 april 2019

Kiezers bedankt voor uw stem!

De Provinciale Statenverkiezingen hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ondanks de lijst met gemotiveerde kandidaten en de inzet van al die CDA’ers die via sociale media, het uitdelen van flyers, persoonlijk contact en speciale acties hun beste beentje voor hebben gezet verliezen we drie zetels. Toch bedanken wij langs deze weg graag iedereen die op het CDA heeft gestemd. De betrokkenheid en de warmte die wij vanuit de campagne hebben gevoeld koesteren we. Niet eerder zijn er zoveel voorkeursstemmen uitgebracht, bijvoorbeeld op onze eigen kandidaat voor de waterschappen Jonathan de Mooij. Helaas heeft ook hij het net niet gehaald, maar hij blijft wel bij de waterschappen betrokken als commissielid. De blijk van binding met regionale kandidaten, naast de overtuiging dat het christendemocratische gedachtegoed juist in deze tijden van polarisatie kan zorgen voor stabiliteit, maakt dat we met vertrouwen de komende tijd tegemoet gaan. Het CDA is de partij van veerkracht, dat heeft ze keer op keer bewezen. Gelukkig, want de Europese verkiezingen staan alweer voor de deur! Ook op die kandidatenlijst vinden we regionale kandidaten die onze steun verdienen.

De betrokkenheid en warmte die wij vanuit de campagne hebben gevoeld koesteren we.

Ook in Katwijk zijn er deze keer minder stemmen naar het CDA gegaan. Duidelijk is in ieder geval dat provinciale onderwerpen die voor een gemeente als de onze ontzettend belangrijk zijn in de tv-debatten weinig aandacht kregen. Landelijke thema’s domineerden en hier heeft een lokaal gewortelde partij als het CDA in Katwijk de nadelen van ondervonden. Zelden speelde een bepaalde onvrede zo sterk mee als tijdens deze verkiezingen. Wat ons betreft is dit een gemiste kans: als provincie, maar zeker ook als gemeente staan we voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, het openbaar vervoer, wonen en zorg.

Als fractie blijven we ons uiterste best doen om in direct contact met de samenleving te staan en gaan we voor een betrokken en krachtige gemeenschap, gebouwd op waarden en tradities.

Vorig jaar wonnen we de gemeenteraadsverkiezingen en met onze fractie vol jeugdig elan zijn we binnen de Katwijkse samenleving ontzettend actief. We hebben een mooie gemeente en het gaat best goed hier, maar de vele stemmen op een nieuwe partij waarvan de concrete plannen voor onze provincie en gemeente niet duidelijk zijn zeggen iets over de zorgen die hier leven.  Daar gaan we graag mee aan de slag. Als fractie blijven we ons uiterste best doen om in direct contact met de samenleving te staan en gaan we onomwonden voor een betrokken en krachtige gemeenschap, gebouwd op waarden en tradities. Daarnaast blijven we ons, samen met al die vrijwilligers en ambassadeurs die het CDA een warm hart toedragen, keihard inzetten voor het Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg dat we door willen geven. Daar kunt u van op aan.

Barend Tensen

Fractievoorzitter CDA Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.