16 maart 2018

"Liefdevolle en hoogwaardige ouderenzorg blijft altijd ons doel"

Afgelopen maandag spraken de Rijnsburgse kandidaat-raadsleden Dick Oudwater, Barend Tensen, Jonathan de Mooij en Esther Hilgerson met Gerard Herbrink, directeur van zorgorganisatie DSV|verzorgd leven. DSV heeft vijf eigen locaties in Katwijk en Lisse, waaronder Vlietstede in Rijnsburg.

Vol overgave sprak Herbrink over de grootste uitdagingen in de zorgsector. "Tachtig procent van alle ouderen wordt vitaal oud, voor de overige twintig procent is het om langer voort te kunnen noodzakelijk om tijdig gelijkvloers te gaan wonen. Gezien de vergrijzing zal de grootste maatschappelijke onrust op de lange termijn rond die twintig procent ontstaan. Het beleid van de overheid moet hier meer op gericht zijn."

Een keur aan onderwerpen passeerde de revue, waaronder de innovatieve woonconcepten van DSV waarin sterk wordt ingezet op wonen met zorg die aansluit op de vraag van de hulpbehoevende. Bewonderenswaardig vinden wij dit, in een tijd waarin wetswijzigingen de sector voor een flinke opgave hebben gezet. Zo hebben de decentralisaties in het sociale domein en vooral de bezuinigingen van het vorige kabinet voor een radicale omslag gezorgd: met minder middelen moest dezelfde kwalitatieve zorg geboden worden. Dat dit geen gemakkelijke opgave was staat voor Herbrink buiten kijf: "Ook de schaalvergroting en vele fusies van de laatste jaren zetten het functioneren van zorginstellingen onder druk. Maar liefdevolle en hoogwaardige ouderenzorg blijft altijd ons doel. Hierbij hanteren we eigenlijk drie pijlers: veiligheid, comfort en de aanwezigheid van leeftijdsgenoten." Met name het laatste moet niet onderschat worden, benadrukte Herbrink: "Het voorkomt dat zij sociaal geïsoleerd raken en ze voelen zich gelukkig wanneer zij met generatiegenoten kunnen discussiëren en terug kunnen kijken. Het schept een directe band."

Herbrink, die zelf meerdere opleidingen op het gebied van zorg volgde, benadrukte de kracht van betrokken zorgbestuurders, die 'feeling' met de praktijk hebben en houden en openstaan voor maatschappelijke samenwerkingsverbanden:

"Niemand gaat het alleen oplossen."

De komende raadsperiode wil het CDA dat de gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een Brede Maatschappelijke Agenda opstellen, om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen in onze gemeente, waaronder zorg, op te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.