05 maart 2024

Referendum is hoge prijs voor gebrekkige participatie

Op de vraag of het voorstel van het college (Durf, SGP, CU) over parkeerregulering en betaald parkeren via een referendum aan de inwoners moest worden voorgelegd, heeft CDA Katwijk ‘ja’ gezegd.

Participatie niet op orde 
Het CDA is geen voorstander van het referendum. De fractie stemde eerder zelfs tegen het nieuwe participatiebeleid van het college, waarin onder meer het referendum een plek kreeg. Het CDA vindt dat de basis voor participatie eerst maar eens op orde moet zijn. Het gemeentebestuur moet inwoners beter betrekken, vooral als iets rechtstreekse gevolgen voor hen heeft. Bij dit parkeerreguleringsvoorstel is dit helaas totaal weer niet gebeurd. Een "onvoldragen voorstel", zo omschreef CDA-woordvoerder Adger van Helden het. Fractievoorzitter Barend Tensen voegde daaraan toe:

"Het feit dat een referendum nodig is om de schade te herstellen bevestigt dat de basis qua participatie niet op orde is. Wat een gemiste kans."

Draagvlak 
Om te beoordelen of het voorstel over parkeerregulering geschikt was voor een referendum, heeft hoogleraar en referendumexpert Joop van Holsteyn een advies aan de raad uitgebracht. Zijn positieve oordeel woog zwaar voor het CDA. De fractie zag vervolgens geen reden om het referendum tegen te houden.

CDA-er Barend Tensen sprak waarderende woorden richting de inwoners die het initiatief voor het referendum hebben genomen. Ze wisten in korte tijd zo'n 1400 handtekeningen te verzamelen en dat vraagt organisatievermogen. De vele reacties geven blijk van groot maatschappelijk draagvlak, wat voor het CDA een belangrijke waarde is.

Rommelig geheel
Het CDA uitte kritiek over de gang van zaken rond het voorstel voor betaald parkeren. De collegepartijen zijn op een knullige wijze met het referendum zijn omgegaan. Zo gaf wethouder Spek al vooraf aan dat het voorstel niet geschikt was voor een volksraadpleging. Tegenstrijdige adviezen en een gebrekkige communicatie naar de inwoners toe zorgden voor een rommelig geheel. Over twee weken spreken alle partijen hun oordeel uit over het voorstel over parkeerregulering. Voor het CDA staat leefbaarheid, draagvlak voor parkeerbeleid per wijk en het dorps karakter van onze gemeente in ieder geval centraal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.