Willem Nagtegaal

Rijnsburg

Ik ben in 1995 geboren in Leiden, maar opgegroeid in het hart van Rijnsburg: de Vliet. Ondanks wat verhuizingen door de jaren heen, woon ik nog altijd met veel plezier in dit prachtige dorp. Een dorp waar de woorden ondernemingsgezind, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, mobiliteit en gemeenschap centraal staan. Ook binnen mijn familie staan deze woorden hoog in het vaandel en kreeg ik al vroeg te leren om gebruik te maken van je talenten en die in te zetten ten behoeve van de ander. Als HRM-student aan de Hogeschool Leiden mag ik op enthousiaste en leerzame wijze kennis nemen van de wonderlijke wereld van HR (Human Resources). Ik ben van de overtuiging dat er oog moet zijn voor talent, geloof in passie en aandacht voor mensen. Alhoewel westerse leiders ons door de jaren heen anders deden geloven, is de oorspronkelijke betekenis van economie de kennis van het huishouden. Dit maakt economie relationeel van aard: het draait om relaties tussen mensen en haar kennis dient te worden gezocht in de behulpzaamheid om mensen tot bloei en ontplooiing te brengen. Dit in het besef dat mensen gemeenschapswezens zijn en gezamenlijk meer kunnen bereiken dan afzonderlijk.

Het is de plicht van iedere burger om hun leiders uit te dagen, om hen eerlijk te houden en om hen verantwoordelijk te stellen voor hun daden wanneer zij die niet op zich willen nemen. 

En dat brengt mij meteen tot mijn interesse in de politiek. Want wat hebben HR en politiek nu met elkaar gemeen? Ik kan u vertellen: wonderbaarlijk veel! HR richt zich niet alleen op organisatorische factoren, maar tevens op maatschappelijke factoren. En laat daar de politiek zich nu ook mee bezighouden. Global warming, integratie, inkomensongelijkheid en individualisatie: het zijn thema's die mij, maar ook organisaties en veel van mijn generatiegenoten bezighoudt. Het afgelopen jaar mocht ik onderzoek doen naar vrijwilligerswerk binnen het CDA. Wat gaaf om te zien dat zoveel mensen zich met hart en ziel inzetten voor de christendemocratie! Dit thema heeft mij dan ook enorm gegrepen. Vrijwilligerswerk heeft altijd al gefungeerd als een effectief middel om de harmonie in de samenleving te verwezenlijken en te behouden. Hoe is het anders mogelijk dat een land als Nederland, waar de bevolking al eeuwen uiterst heterogeen is, niet is bezweken onder bloedige interne conflicten? De overtuiging om je vrijwillig in te zetten voor de ander is wat Nederland kenmerkt en haar bevolking uniek maakt. Samenleven doe je met elkaar en de samenleving richten we met elkaar in. Natuurlijk hoef je niet gelovig te zijn om te accepteren dat iedere burger het recht heeft om te getuigen van zijn of haar eigen waarden en overtuigingen, maar dat de wet voor iedereen geldt. Het kronkelige pad naar samenleven kent vele scherpe bochten, maar is een waardige, ongeacht hoeveel bochten je neemt. Publieke gerechtigheid, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit: de christendemocratie maakt zich hier sterk voor. Een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, hoe verschillend we in ons doen en laten ook zijn. Ik zet mij dan ook graag in voor de christendemocratie in de gemeente Katwijk en daarbuiten! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.