26 februari 2019

April 2018-Coalitieonderhandelingen CDA-VVD-PvdA en CU/SGP

Op 21 maart haalden we een fantastisch resultaat. ‘Tegen landelijke trends in’ wonnen wij stemmen. Net niet genoeg om te groeien naar 6 zetels, maar we waren toch tevreden.

 

Na de verkiezingen heeft de gemeenteraad unaniem een informateur aangesteld. Deze heeft de afgelopen twee weken gesproken met alle fracties én met maatschappelijke organisaties om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te verkennen.

 

Voor ons en onze kiezers was de inzet altijd duidelijk: het moet #andersenbeter. Vooral op onderwerpen die de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk echt raken. In het bijzonder de afvalproblematiek, de bereikbaarheid, parkeren en stabiele financien. In onze gesprekken met de informateur was dát, samen met het feit dat wij niemand wilden uitsluiten, het belangrijkste.

 

Gisteren heeft de formateur zijn advies uitgebracht voor een coalitie van VVD, PvdA, CU/SGP en het CDA (https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/90116/coalitie-van-vvd-cda-pvda-en-cu-sgp-). Samen goed voor een nipte meerderheid van 18 van de 35 zetels. Voor velen kwam dit als een verrassing.

 

De inhoudelijke onderhandelingen gaan heel snel van start. Dan proberen we een coalitieakkoord te maken dat recht doet aan de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

 

Extra mooi was dat Diederik Visser en Stijn Strous gisteren zijn beëdigd als fractievertegenwoordiger. Daarmee zijn we op volle sterkte voor de komende vier jaar!


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.