Verbindend aan de Vliet

CDA Leidschendam-Voorburg heeft veel ideeën voor onze gemeente. In dit verkiezingsprogramma staan belangrijkste onderwerpen die leven in onze gemeente en wat wij als CDA de komnde jaren samen met u op die onderwerpen de komende jaren willen bereiken. We zoeken de Verbinding aan de Vliet op en dat doen we samen met ú; samen met vertegenwoordigers van wijken, scholen, kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en ondernemers. Maar dan doen we ook met andere politieke partijen, het college en gemeenteambtenaren. Want dat is het CDA.

We doen het samen, met elkaar en voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk.

We hebben ons best gedaan om te zeggen wat we willen maar ook wat we niet willen, zodat het duidelijk is waar CDA voor staat in deze gemeente

Dank voor uw stem!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben we 4 zetels gekregen, tevens hebben we 1 commissielid om de fractie compleet te maken. Onze fractie bestaat daarmee uit Ron van Duffelen, Liesbeth van der Heide, Lieke Muller, Diederik Visser en Jorrit Koster.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.