Onderwerp Periode Indiener(s)
Feitelijke vragen CDA inzake deelmobiliteit nav commissievergadering april 2024 Lieke Muller
Digitale zaken op orde: verouderde websites maart 2024 Lieke Muller
Lange termijnaanpak jeugd-en leerlingenvervoer februari 2024 Liesbeth van der Heide
Vragen CDA inzake collegevoorstellen februari 2024 Ron van Duffelen
Vragen fractie inzake leerlingenvervoer februari 2024 Jorrit Koster
Vragen 'wanbetalers' zorgverzekering februari 2024 Diederik Visser
Drugslabs in woonwijken februari 2024 Ron van Duffelen
Vragen CDA-fracties inzake jeugdzorg februari 2024 Diederik Visser
Vragen CDA inzake maatschappelijk vastgoed januari 2024 Diederik Visser, Jorrit Koster

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.