Moties op initiatief van CDA Leidschendam-Voorburg

Onderwerp Datum Initiatiefnemer Mede-indieners Status
Sluit overeenkomst met AirBnB december 2023 Liesbeth van der Heide CU, D66, GBLV, GL, PvdA, SP, VVD Unaniem aangenomen
Focus op meedoen december 2023 Diederik Visser   Aangehouden
Lokale Ontwikkeling Agenda november 2023 Ron van Duffelen GL Unaniem aangenomen
Respect! november 2023 Ron van Duffelen GL Unaniem aangenomen
Beter en frequenter OV in Leidschendam september 2023 Lieke Muller GL, PvdA  
Inspirerend werkbezoek fietsgemeenten september 2023 Lieke Muller GL, PvdA,   
Veilig Fietsparkeren juli 2023 Lieke Muller GL, GBLV, CU, SP, VVD Unaniem aangenomen
Inzet regionale flexpool juli 2023 Ron van Duffelen   Aangenomen
Ontwerpen en plaatsen kunstvoorwerp in de publieke ruimte juli 2023 Diederik Visser D66, GL Unaniem aangenomen
Jongerenparticipatie 2.0 juli 2023 Diederik Visser, Jorrit Koster GL Verworpen
Kwijtschelding OZB wijkgebouwen juli 2023 Ron van Duffelen GL Aangehouden
Alternatieven voor bestemmingsplan Vlietland Noord februari 2023 Ron van Duffelen SP, PvdA, Gl, CU Unaniem aangenomen

 


Amendementen op initiatief van CDA LV

Onderwerp Datum Initiatiefnemer Mede-indieners Status
Participatieverordening, wijziging art. 6, lid 2 september 2023 Liesbeth van der Heide CU  
Participatieverordening, wijziging art. 5 september 2023 Liesbeth van der Heide    
Participatieverordening, wijziging art. 3 september 2023 Liesbeth van der Heide    
Duurzaamheid - Opwek windenergie mei 2023 Liesbeth van der Heide   Verworpen
Doelen en indicatoren uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs 12+  april 2023 Liesbeth van der Heide D66 VVD CU   
Duurzame meekoppelkansen in Strategische Agenda 2023-2026 MRDH maart 2023 Lieke Muller   Verworpen

 

Moties mede ingediend door CDA LV

Onderwerp Datum Initiatiefnemer Status
Behoud vitaliteit en leefbaarheid Stompwijk november 2023 GBLV Unaniem aangenomen
Rapportage bopa's november 2023 VVD Aangenomen
Grip op asiel november 2023 CU Aangehouden
Ombuigings- en intensiveringslijst juli 2023 PvdA Unaniem aangenomen
Rol van raad jongerenparticipatie juli 2023 GroenLinks Unaniem aangenomen
Verhoging vermogensgrens kwijtschelding juli 2023 ChristenUnie Verworpen
Verhoging maximaal bedrag ontvangen giften in de bijstand juli 2023 ChristenUnie Unaniem aangenomen
Dementievriendelijke gemeente juli 2023 GBLV Unaniem aangenomen
Indienen zienswijze herontwikkeling SoZa april 2023 D66 Unaniem aangenomen

 


Amendementen mede ingediend door CDA LV

Onderwerp Datum Initiatiefnemer Status
Deels opheffen geheimhouding Vlietland september 2023 PvdA, CDA, SP, GroenLinks, D66 aangenomen
'Geen tegenprestatie maar perspectiefaanbod' september 2023 PvdA, D66, CU, CDA, GroenLinks aangenomen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.