Een bereikbare gemeente

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te mee te doen in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Om iedereen ook in de toekomst veilig naar school, werk of winkel te kunnen laten gaan, moet er een bereikbaarheidsplan worden gemaakt voor Leidschendam – Voorburg. De verkeersstromen moeten over de hoofdwegen worden geleid en de toegangswegen naar de Mall of the Netherlands vereisen een stevige aanpak. Op dit moment wordt het doorgaand verkeer te veel belemmerd en is er te veel verkeersoverlast. Bijvoorbeeld op de Noordsingel, Leidschendam-Zuid en Centrum. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren woningbouwontwikkelingen in Leidschendam-Zuid en -Centrum en Klein Plaspoelpolder. Een bereikbaarheidsplan vraagt om veilige en duurzame wegen, openbaar vervoer, fiets/wandel paden (infrastructuur) waarbij we rekening houden met de leefbaarheid. We denken daarbij ook aan goede bereikbaarheid en een eerlijk parkeerbeleid. Onze wijken moet weer goed bereikbaar zijn voor hun bewoners. En auto’s bestemd voor een winkelcentrum horen niet thuis in een woonwijk. Ook is ons uitgangspunt dat parkeren in onze gemeente gratis blijft.

Het CDA heeft ook speciale aandacht voor de bereikbaarheid van wijken waarin wordt gebouwd. Er moeten goede parkeergelegenheden komen en in ons verkiezingsprogramma staan verschillende ideeën om de OV-verbindingen te verbeteren. Ook vinden we deelscooters een welkome aanvulling op het vervoersaanbod, maar hiervoor moeten aparte parkeerplaatsen komen. We willen niet dat deelscooters lukraak op de stoep worden achtergelaten. Ook willen we meer goede fietsparkeerplekken in de wijk, bij winkelcentra en OV-knooppunten, zodat fietsen veilig gestald kunnen worden. Het CDA staat dus pal voor een goed bereikbare gemeente, met de auto, deelscooter, fiets of het OV en we hebben concrete plannen en standpunten in haar programma om de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg te verbeteren en de verkeersproblematiek aan te pakken.

Als u meer wilt weten over wat het CDA Leidschendam-Voorburg wil bereiken, lees vooral onze lijst met standpunten hieronder. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.