Betrouwbaar en open bestuur

Vertrouwen in de overheid, landelijk en lokaal, staat onder druk. Ondanks de welvaart in ons land is er sprake van boosheid en onzekerheid in de maatschappij, zeker ook in de tijd die achter ons ligt en waarin corona leidde tot extra angst, zorgen en een gevoel van onmacht. Het CDA vindt dat de overheid (en dus ook de gemeente) er is om samenleven mogelijk te maken. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de inwoners van onze gemeente. Dat is leidend voor onze ideeën. We willen dat je in onze gemeente alles ook op papier kunt blijven doen en dat je altijd iemand aan de telefoon kunt krijgen als je vragen hebt.

We willen een betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. En we willen nieuwe vormen van gemeentebestuur waarbij niet persé een coalitie wordt gevormd, maar waarbij de gekozen raadsleden tot een gemeenteprogramma komen met algemene afspraken voor de komende 4 jaar (het gemeente akkoord). Niet alles wordt vooraf  dichtgetimmerd. Inwoners en alle partijen doen mee waar het kan, we willen dat het gemeentebestuur en de ‘oppositie partijen’ samen werken. Tegelijkertijd wordt er bestuurd binnen heldere budgetafspraken en begrotingsregels.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.