Werk maken van duurzaamheid

Wat het CDA betreft staan we op een keerpunt. Het is tijd om daadwerkelijk in actie te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook op lokaal niveau. Het CDA wil dat Leidschendam-Voorburg in 2050 een CO2-neutrale gemeente is. Ook steunen we de aanbevelingen uit de rapporten die in de afgelopen jaren zijn verschenen. In 2019 heeft de gemeenteraad ‘Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid’ goedgekeurd en het lokale energiestrategie rapport is in juni 2021 verschenen. In het lokale energiestrategie rapport wordt voorgesteld de energietransitie per wijk aan te pakken. Het CDA ondersteunt dit, want zo kunnen per wijk de burgers meedenken over de oplossingen. We willen niet dat mensen gaan afwachten “tot dat ze aan de beurt zijn”, maar ook zelf het initiatief nemen om te verduurzamen. Dat willen we stimuleren en waar nodig subsidiëren.

Het CDA vindt het tegelijkertijd belangrijk dat verstandig wordt omgegaan met subsidies; het geld kan maar één keer worden uitgegeven. We willen voorkomen dat subsidies vooral naar de communicatie over duurzaamheid gaan in plaats van naar de echte maatregelen om duurzamer te worden. Ook kijken we samen met de mensen wat de beste keuzes zijn. Windturbines horen bijvoorbeeld niet thuis in de bebouwde kom of in gebieden waar inwoners er direct overlast van ondervinden. Bij nieuwe plannen voor windturbines toetst de gemeente vooraf op een goede ruimtelijke inpassing, ook als het gaat om windturbines die vlakbij de gemeentegrens staan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.