Gezin als basis

Het zijn de gezinnen en families waar waarden en normen worden overgedragen en waar we leren samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, wil het CDA een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Met het grootste deel van onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Maar we moeten opletten wat de effecten van corona op jongeren zijn.

It takes a village to raise a child: het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. Daarnaast zetten we ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. We streven naar huisbezoeken voor alle ouderen. We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties. Wij vinden het belangrijk om verbindingen te zoeken en zo de ontmoeting tussen generaties onderling te stimuleren. Dat kan ook op fysieke plekken in de gemeente zoals in een wijk- of verenigingsgebouw of in een bibliotheek: we stimuleren multifunctioneel gebruik van deze ‘vindplaaten’. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.