Een gemeente die luistert

Een goede gemeentelijke overheid is een overheid die luistert en samenwerkt met haar inwoners en ze actief betrekt bij besluitvorming en uitvoering. Hier moet wat ons betreft de gemeente veel in investeren. Het CDA wil veel meer inspraak mogelijk maken op wijk en gemeenteniveau door bijvoorbeeld een digitaal burgerpanel of wijkplatform te stimuleren op wijkniveau. Maar we staan ook voor het behoud van recht om uit te dagen zodat onze inwoners zelf voorstellen kunnen indienen. Ook zou de gemeente een jaarlijks participatieplan moeten schrijven. Maar het CDA Leidschendam-Voorburg heeft nog meer voorstellen die u kunt lezen hieronder. De kern voor het CDA Leidschendam-Voorburg is dat particpatie en inspraak binding bevorderd en de gemeente beter maakt en dus hard nodig is. Ook willen we dat jongeren worden betrokken bij de plannen, door ze actief te bevragen maar ook door ze zelf ruimte te geven om met voorstellen te komen. Dit kan door het opnieuw instellen van een jongerenraad en een jongerenburgemeester, met passend budget. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.