Leefbaarheid en veiligheid

Een leefbare en veilige gemeente is een randvoorwaarde voor prettig samenwonen in onze gemeente en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Voor het CDA begint veiligheid bij inwoners zelf die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving door alert te zijn en onveilige situaties te signaleren. De gemeente schept de randvoorwaarden voor de veiligheid door - samen met maatschappelijke organisaties - te zorgen voor een veilige inrichting van de openbare ruimte met bijvoorbeeld voldoende verlichting. De komende jaren willen wij dat er meer stappen worden gezet om wijken leefbaarder en veiliger te maken, vooral als het gaat om verkeersveiligheid (te hard rijden, geluidsoverlast, overlast van deelscooters), een schone wijk (wekelijks afval ophalen, afvaldumping tegengaan, KCA wagen behouden) en uitbreiding en goed onderhoud van onze groene omgeving. Hierbij staat het centraal dat het in samenwerking met bewoners en gemeenschappen gebeurt om zo de meest passende vormen en oplossingen te realiseren. Voor een overzicht van al onze standpunten op dit thema kunt u hieronder klikken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.