Wonen

De betaalbaarheid van koopwoningen is een groot probleem, zowel voor starters als doorstromers. Daarom willen we dat er meer gebouwd wordt, maar wel met behoud van groen. We zijn dus voor slim bouwen, niet vol bouwen. We kijken naar binnenstedelijke verdichting en de mogelijkheden voor herinrichting van kantoorpanden. Het CDA kiest ook voor meer betaalbare midden huurwoningen. Wij willen dat corporaties gaan bouwen en verhuren tussen 700 en 900 euro en we vinden dat er plek moet zijn voor minimmaal 30% sociale woningbouw bij nieuwbouwplannen. Net zoals de oudere generatie jongeren graag op ziet groeien met kansen op een eigen woning, vinden jongeren dat hun ouders of grootouders op een fijne manier moeten kunnen wonen. Passend bij hun situatie, met zorg voor elkaar. We stimuleren kleinschalige woonzorgvoorzieningen zoals Zorgbuurthuizen en Knarrenhofjes.

Wij willen bouwen voor bewoners, niet voor beleggers. Daarom is het CDA Leidschendam-Voorburg pertinent voor een zelfbewoningsplicht. Ook vinden wij dat doorstroom op de woningbouw essentieel is en hierdoor ook aandacht moet worden besteed aan het creëren van voldoende ouderenwoningen. Ook moet de gemeente volgens ons kijken of er meer gebouwd kan worden aan de randen van onze gemeente in samenspraak met de huidige bewoners die daar nu wonen. Bekijk de standpuntenlijst over wonen voor al onze standpunten en voorstellen rondom wonen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.