Zorg voor elkaar

Eén van de kernwaarden van het CDA is solidariteit. Zorg voor elkaar. Hier staan wij voor Daarom zet het CDA Leidschendam-Voorburg zich in voor het versterken van de verbinding tussen bewoners van de gemeente om zo een verbonden gemeenschap met elkaar te worden. Deze binding komt voort uit gezamenlijke ontmoetingen, evenementen en (wijk)bijeenkomsten. Daarbij is de rol van kerken, verenigingen en vrijwilligersorganisaties van groot belang. Wij willen dit stimuleren en faciliteren waar mogelijk, bijvoorbeeld door mensen met elkaar in contact te brengen, te zoeken naar gezamenlijkheid en gezamenlijk gebruik van faciliteiten, ontmoeten te faciliteren of door subsidies. Maar het gaat ook over het faciliteren van vrijwilligerswerk en het stimuleren daarvan. In een verbonden gemeente zet je je immers in voor je naaste. Voor een compleet overzicht van onze standpunten over het creëren van een sterk verbonden gemeente kunt u het standpunt overzicht over dit thema bekijken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.