28 september 2019

Uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra hebben schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke gevolgen voor bestemmingsplannen en projecten in Teylingen van uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS bevat o.a. een rekenprogramma dat als basis dient om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten, waaronder dus ook huizenbouw. Dit rekenprogramma mag niet meer gebruikt worden. Een nieuw rekenprogramma dat wel de goedkeuring van de Raad van State kan wegdragen, is nog niet beschikbaar. Dit betekent dat alle activiteiten en projecten (vergunning en bestemmingsplannen), die nog niet onherroepelijk zijn, moeten wachten totdat de calculator is aangepast.

In antwoord op de CDA-vragen deelde het College mede dat men bezig is met het in beeld brengen (inventarisatie) van de activiteiten en projecten, die geraakt worden/zijn door de recente uitspraak. De verwachting is dat deze inventarisatie binnen enkele weken wordt afgerond. Over deze inventarisatie gaat de gemeente in overleg met de Omgevingsdienst, om een voorlopige inschatting te maken voor welke projecten/activiteiten de uitspraak wel dan geen effect te verwachten is. Pas wanneer het nieuwe rekenprogramma beschikbaar is, kunnen ook de projecten (opnieuw) beoordeeld worden. Hopelijk zal dit programma snel beschikbaar komen en zal de vertraging in de realisatie van o.a. woningbouwprojecten beperkt zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.