De afgelopen vier jaar heeft het CDA als coalitiepartner een groot gedeelte van het vorige verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. Het CDA neemt met uw steun graag opnieuw verantwoordelijkheid om mee te besturen in Teylingen. Het CDA wil samen met de inwoners uitvoering geven aan haar Negen Puntenplan. 

Het Negen Puntenplan van het CDA is opgesteld in samenwerking met de CDA leden, maar ook de inwoners van Teylingen. Onze negen punten voor de komende raadsperiode zijn:

  1. Behouden van eigen identiteit, cultuur en historie van alle drie de kernen.
  2. Ondersteunen van vrijwilligers, (sport-)verenigingen en hun accommodaties.
  3. Inzetten op veilig opgroeien van kinderen door te investeren in onderwijs en jeugdzorg.
  4. Maatwerk in de zorg (WMO en jeugdzorg) voor jong en oud.
  5. Investeren in een veilige en duurzame leefomgeving voor een goed en toekomstbestendig woon- en leefklimaat.
  6. Verbeteren van de aanpak van criminaliteit, overlast op straat, vandalisme en van de verkeersveiligheid voor een veilig Teylingen.
  7. Inzetten op verdere ontwikkeling van de Teylingse economie binnen de Duin- en Bollenstreek. 
  8. Investeren in een duurzamer Teylingen door in te zetten op een economie waarin producten en materialen hergebruikt worden, het gebruik van duurzame energie en een duurzamere agrarische sector. 
  9. Goede en betrokken dienstverlening in Teylingen door een overheid die dichtbij de burgers staat. 

Als meer wilt weten over deze negen punten, dan kunt u ons verkiezingsprogramma hier aan de zijkant raadplegen. Ook kunt daar meer lezen over onze speerpunten voor de komende vier jaar. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.