Overal in de samenleving zien we dat grondstoffen schaarser worden en dat de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. De gemeente Teylingen doet al het nodige op het gebied van duurzaamheid, maar het CDA wil dat het tempo in de duurzaamheidsplannen omhoog gaat.

De verhoging van het tempo is ook nodig om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Hierbij is het streven van het CDA Teylingen dat de gemeente één van de koplopers wordt op het gebied van duurzaamheid en dat de gemeente een voorbeeld wordt voor andere gemeenten. Het CDA Teylingen wil, naast de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, ook:

  • De gemeente zich aansluit bij de huidige en toekomstige regionale, provinciale en landelijke initiatieven en voortrekkende gemeenten
  • De gemeente concrete realistische op korte en lange termijn doelstelling en stappen- en activiteitenplannen opstelt. 
  • De gemeente de bewoners, instellingen, verenigingen en (agrarische) bedrijven niet alleen informeert, stimuleert, faciliteert en motiveert, maar ook samen met hen de doelstellingen realiseert.

 

Een ander onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen is de energietransitie van kolen en gas naar wind- en zonne-energie. Het CDA wil de komende periode inzetten op het halen van de Rijksdoelstellingen op het gebied van klimaat, duurzame energie en circulaire economie. Om dit te bereiken wil het CDA dat de gemeente bedrijven en inwoners gaat stimuleren om de doelstellingen te halen. Hiertoe wil het CDA dat gemeente gaat samenwerken met de bedrijven en organisaties. Zelf moet de gemeente het goede voorbeeld geven bij het halen van doelstellingen. 

Het CDA vindt het ook belangrijk dat de gemeente Teylingen de doelstellingen gaat halen op het gebied van circulaire economie. Om een circulaire economie te worden wil het CDA dat de gemeente zich gaat inzetten voor een effectieve manier van afvalinzameling, waardoor bijna al het afval opnieuw gebruikt kan worden. 

Het CDA wil de komende periode ook inzetten op een CO2-neutrale manier van verplaatsen. Daarom wil het CDA het elektrisch rijden en het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. Om het gebruik van elektrisch rijden te stimuleren kan de gemeente volgens het CDA meer elektrisch laadpalen plaatsen en het stimuleren dat deelautobedrijven een goede dekkingsgraad van deelauto's in Sassenheim, Voorhout en Warmond. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.