Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast overtuigend en daadkrachtig aangepakt moeten worden. Om de criminaliteit en overlast aan te pakken zet het CDA in op repressieve en preventieve maatregelen. Uiteindelijk wil het CDA dat de gemeente Teylingen investeert in de veiligheid van haar inwoners.   

Om de criminaliteit in Teylingen aan te pakken stelt het CDA als doelstelling om:

  • Het aantal woninginbraken met 30% te verminderen
  • Het aantal fietsendiefstallen met 30% te verminderen
  • Het aantal autodiefstallen en auto-inbraken met 50% te verminderen

Het CDA zet bij het behalen van deze doelstellingen in op repressieve en preventieve maatregelen. Bij preventieve maatregelen moet er worden gedacht aan meer surveillance, betere voorlichting, cameratoezicht en het stimuleren van buurtgroepen op de sociale media om de pakkans te vergroten. Ook voor wil het CDA meer investeren in betere voorlichting vanuit de gemeente en de politie over de beveiliging van woonhuizen of bedrijfspanden en het gebruik van goede fietssloten. Voor het CDA staat voorop dat preventieve maatregelen altijd beter zijn dan de repressieve maatregelen. 

Ook wil het CDA dat de gemeente investeert in de veiligheid van haar inwoners. Hiervoor komen verschillende mogelijkheden in aanmerking zoals het verhogen van de handhavingscapaciteit, het verbeteren van de straatverlichting, het versterken van de rol van georganiseerde buurtbewoners en het verhogen van de politiesurveillance in alle drie de kernen. 

Bewoners van een buurt weten vaak beter wat er nodig is in een bepaalde buurt om de veiligheid te verhogen. Daarom wil het CDA dat de gemeente buurtinitiatieven op het gebied van veiligheid stimuleert. 

 

Het CDA geeft ook prioriteit aan de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Geweld in de openbare ruimte mag onder geen beding worden geaccepteerd. Om de overlast in de buitenruimte aan te pakken zijn niet alleen extra en kwalitatief  goede BOA's nodig, maar zal ook de samenwerking met de wijk- en buurtregisseurs verbeterd moeten worden om overlast in de buurt zo snel mogelijk te kunnen aanpakken. 

 

De aanpak van druk of gevaarlijk verkeer is belangrijk voor een goed woon- en leefklimaat. Het CDA is van mening dat de verkeersveiligheid in Teylingen omhoog moet. Daarom stelt het CDA onder andere voor om:

  • Het onderhoud en de inrichting van wegen moet worden verbeterd zodat de verschillende verkeersstromen beter op elkaar kunnen worden afgestemd; 
  • Meer snelheidsbeperkende maatregelen om de veiligheid te bevorderen in gebieden met woningen, scholen en winkels;
  • Aanpakken van de situatie in het winkelgebied van Sassenheim;
  • Aanpakken van de situatie in de Herenstraat in Voorhout.

Niet alleen de verkeersveiligheid op de wegen in Teylingen moet verbeterd worden, maar ook de verkeersveiligheid op de fietspaden in de gemeente Teylingen moet worden verbeterd. Het CDA stelt daarom voor om alle tegels op de fietspaden te vervangen betonnen platen. Dit stimuleert het gebruik van de fiets. Daarnaast wil het CDA vaart maken met het realiseren van rollator- en rolstoelvriendelijke wegen. 

 

Standpunten

Blogs over een veilig Teylingen

Nieuwsberichten over een veilig Teylingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.