Teylingen: Een zorgzame gemeente!

Het CDA zet de komende vier jaar in op een sociale en zorgzame samenleving met een gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, die samenwerken in een hecht zorgnetwerk. Voor het CDA staat de kwaliteit van de zorg voorop. Innovatie kan helpen bij het behouden van deze kwaliteit. 

Teylingen: Een veilige gemeente!

Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast overtuigend en daadkrachtig aangepakt moeten worden. Om de criminaliteit en overlast aan te pakken zet het CDA in op repressieve en preventieve maatregelen. Uiteindelijk wil het CDA dat de gemeente Teylingen investeert in de veiligheid van haar inwoners.   

Teylingen: Een duurzame gemeente!

Overal in de samenleving zien we dat grondstoffen schaarser worden en dat de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. De gemeente Teylingen doet al het nodige op het gebied van duurzaamheid, maar het CDA wil dat het tempo in de duurzaamheidsplannen omhoog gaat. 

CDA Teylingen: actief en dichtbij!

De afgelopen vier jaar heeft het CDA als coalitiepartner een groot gedeelte van het vorige verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. Het CDA neemt met uw steun graag opnieuw verantwoordelijkheid om mee te besturen in Teylingen. Het CDA wil samen met de inwoners uitvoering geven aan haar Negen Puntenplan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.