19 mei 2019

Vertraging uitvoering herinrichtingsplan sport- en recreatiepark Elsgeest

Vragen helaas nog niet beantwoord, hoewel dit in de commissie wel was toegezegd. Ga er vanuit dat deze vragen spoedig en volledig worden beantwoord. Ga hier dan nu ook niet in detail op in.

In september 2017 is het projectplan “in de geest van Els” unaniem goedgekeurd en vastgesteld met een begroting van bijna 5 miljoen om sportpark Elsgeest uit te breiden. De sportverenigingen, handbal, voetbal en hockey waren enthousiast. De hele raad was enthousiast, want na jaren oponthoud zou de zo hoognodige uitbreiding van de sportvelden nu eindelijk gaan gebeuren. “De schop gaat de grond in”, zei de wethouder. “De provincie is ambtelijk akkoord en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit plan de goedkeuring van GS kan wegdragen.”

Waar was dit vertrouwen op gebaseerd? Nu blijkt dat de schop nog steeds de grond niet is ingegaan?

Hoe kan het zijn dat de provincie nu ambtelijk géén toestemming geeft voor de benodigde bestemmingsplanwijziging?

Hoe heeft deze miscommunicatie kunnen gebeuren? En waarom heeft ook in deze zaak de wethouder niet tijdig zijn regierol gepakt?

Waarom heeft de wethouder de raad niet direct uit eigen beweging actief  geïnformeerd over de vertraging van het project en kwam de wethouder pas met informatie, nadat het CDA om raadsmemo vroeg?

Vraag is of de wethouder de raad überhaupt wel geïnformeerd zou hebben, als wij niet om een raadsmemo hadden gevraagd?

Kwalijke zaak, zeker voor de vele vrijwilligers van de sportverenigingen die nu nóg langer moeten wachten op uitbreiding. Ook voor de bestuurders van de verenigingen die een tijd langs niets van de gemeente hoorden. Zij hebben terecht het gevoel niet serieus te zijn genomen. CDA vindt het belangrijk dat de gemaakte afspraken met sportverenigingen nagekomen worden. Dat betekent dat nog steeds ingezet moet worden op een overkapping voor de handbal.

Wethouder geeft aan dat hij de projectleider inmiddels heeft ontslagen en een nieuwe projectleider van buiten heeft aangesteld. Dit ontslaat hem echter niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze hele gang van zaken.

Waarom zijn er trouwens externe krachten nodig? De ambtelijke fusie zou toch zorgen voor betere kwaliteit, waarom kunnen we als organisatie dan niet zelf zo’n project trekken?  Toen Sassenheim nog zelfstandig was, ging dat prima. Waarom kan dit nu dan niet?

Wat gaat de wethouder nu doen om te voorkomen dat het project nog verdere vertraging oploopt of zelfs helemaal niet doorgaat?

Tenslotte hoeveel heeft dit project inmiddels gekost en welke financiële overschrijdingen moeten worden gedekt binnen de gemeentebegroting en wanneer komt de wethouder met een voorstel naar de raad?

(orginele spreektekst van Sybrine de Vries -  Van den Beukel)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.