28 maart 2024

Bijdrage Roel Veugelers over de spreidingswet

Vanavond (28-03-2024) is in de gemeenteraad de spreidingswet behandeld.

Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Roel Veugelers. WIlt u het terug kijken? Dit kan via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/1147035

­

Mijnheer de voorzitter,


Mensen in nood moet worden geholpen. Dat vinden wij als CDA belangrijk. Wij zijn een fatsoenlijk
land en vangen asielzoekers fatsoenlijk op.
Als CDA vinden wij de spreidingswet een goede wet. Dat licht ik graag toe.
We hebben in Nederland een gezamenlijk probleem.
Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Op basis van de wet mogen provincies en regio’s in eerste instantie zelf oplossing
aandragen. Dat vinden we als CDA belangrijk.
We lossen liever zelf problemen op, dan dat van hoger
hand wordt bepaald wat wij als gemeente moeten doen.
Wij kunnen complexe problemen, zoals de opvang van migranten op een constructieve en
zorgvuldige manier oplossen, als iedereen daar aan mee werkt.
MRIJA is daar een mooi voorbeeld van. Daar kunnen we trots op zijn.

De discussie over de spreidingswet moeten we zorgvuldig voeren. De spreidingswet gaat niet over de
instroom van nieuwe asielzoekers in Nederland. De spreidingswet gaat alleen over de verdeling van
de asielzoekers, die al in Nederland zijn. De spreidingswet gaat over het zoeken naar locaties voor
asielzoekerscentra. Dat zijn geen starterswoningen. Het huisvestingsprobleem voor starters is een
heel ander probleem, dan het zoeken naar locaties voor asielzoekers.

Als CDA vinden we niet dat we de eerste gemeente moeten zijn, die extra asielzoekers moet
opvangen. Vanwege de grote groep Oekraïners en de grote groep arbeidsmigranten ligt er al een
grote druk op de Vlaardingse huisartsen, de scholen en het ambtenarenapparaat. We begrijpen ook
dat het draagvlak voor het opvangen van migranten in Vlaardingen niet heel groot is. Maar dat is
waarschijnlijk in andere gemeentes niet anders.

Als CDA vinden we dat we samen verantwoordelijk zijn voor het zorgvuldig opvangen van
asielzoekers. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de bestaande druk op de Vlaardingse
faciliteiten.
We zullen tegen de moties stemmen. De spreidingswet is democratisch aangenomen. Daarom zal die
wet gerespecteerd moeten worden. Voor het CDA zijn de beginselen van de rechtsstaat belangrijk.
Verder vinden we niet dat we het standpunt moeten innemen dat Vlaardingen geen asielzoekers
moet opvangen. Dat is niet solidair naar de omliggende gemeentes en daarmee lossen we het
gezamenlijk probleem van de opvang van asielzoekers niet op.
Het college heeft gesteld dat ze zullen anticiperen op de landelijk opdracht tot asielopvang, maar dat
ze daarbij geen onomkeerbare besluiten zullen nemen. Dat vindt het CDA een goed uitgangspunt.
We gaan ervan uit dat onderzocht zal worden op welke wijze een opvang het beste vorm kan worden
gegeven, zodat Vlaardingen zonodig asielzoekers fatsoenlijk kan opvangen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.