Meerjarenbegroting 2023-2026

Overzicht Amendementen en Moties

Tijdens de raadsvergaderingen op 9 en 10 november zijn er diverse amendementen en moties behandeld. Hieronder vind u een overzicht van al deze amendementen en moties. Hierbij vind u ook wat het CDA Vlaardingen heeft gestemd en eventueel waarom zij voor of tegen waren.
Ook vind u er de uitslag van de stemmingen en of de amendementen en moties zijn verworpen of aangenomen.

Fractievoorzitter Roel Veugelers nam het woord tijdens zijn 1e algemene beschouwingen. Zijn bijdrage kunt u via onderstaande link lezen.


Amendementen

A1: School Hofsingel uit de begroting.

Dit amendement is ingediend door ONS Vlaardingen en de PvdA en roept op om een aantal zinnen in de begroting te wijzigen, waardoor de locatie Hofsingel niet meer specifiek benoemd wordt als mogelijke locatie voor een nieuwe school.

Het amendement vind u hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12028696/1/AMENDEMENT+SCHOOL+HOFSINGEL+UIT+BEGROTING+-+ONS_+Vlaardingen+en+PvdA

Het CDA Vlaardingen heeft voor dit amendement gestemd.
De uitslag hiervan was 34 voor, 0 tegen.
Daarmee is dit amendement aangenomen.
 

A2: Geld voor ICT niet uit inflatiestelpost

Dit amendement is ingediend door de PvdA en roept op om een toezegging van de wethouder alsnog uit te voeren en dit te wijzigen in de begroting.
Het amendement vind u hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12017407/2/Amendement+Geld+voor+ICT+niet+uit+inflatiestelpost+-+PvdA

 

 

Het CDA Vlaardingen heeft tegen dit amendement gestemd.
Dit omdat de genoemde 300.000 euro dan uit het budget van de oppositie zal moeten komen. Dit houd in dat andere amendementen niet uitgevoerd kunnen worden.

De uitslag van de stemming was 12 voor, 22 tegen.
Daarmee is dit amendement verworpen.

A3: Herinvoeren tegemoetkoming meerkosten (TMK)

Dit amendement roept op om de tegemoetkoming meerkosten (TMK) weer voor 50% in te voeren en is ingediend door de PvdA.
Het houdt in dat mensen met een kleine portomonee weer aanspraak kunnen maken op de TMK, en daarmee een deel van hun eigen risico kunnen betalen. 
Het amendement vind u hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12018172/2/Amendement+herinvoeren+van+de+Tegemoetkoming+Meerkosten+%28TMK%29+-+PvdA
 

 

Het CDA Vlaardingen heeft voor dit amendement gestemd.
De uitslag van de stemming was 30 voor, 4 tegen
Hiermee is het amendement aangenomen.

A4: Professionalisering Omroep Vlaardingen

Dit amendement is ingediend door ONS Vlaardingen en roept op om meer geld beschikbaar te stellen voor Omroep Vlaardingen.
Daarnaast wordt er gevraagd om 70.000 euro beschikbaar te stellen voor een kwartiermaker. Deze zal het proces van samenwerking met andere lokale omroepen moeten gaan begeleiden.
Het amendement vind u hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12017403/2/Amendement+Professionalisering+Omroep+Vlaardingen+-+ONS_+Vlaardingen
 

 

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 31 voor, 3 tegen
Hiermee is het amendement aangenomen.

A5: Prettig wonen in heel Vlaardingen

Dit amendement is ingediend door AOV (Algemeen ouderen verbond) en roept op om het intiatief Prettig wonen in heel Vlaardingen toe te passen en hiervoor geld beschikbaar te stellen.
Het amendement vind u hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12015072/3/Amendement+Prettig+Wonen+in+heel+Vlaardingen+-+AOV
 

 

Het CDA Vlaardingen heeft voor dit amendement gestemd.
De uitslag van de stemming was 31 voor, 3 tegen
Hiermee is het amendement aangenomen.

A6: Stadsboerderij Holywood

Dit amendement is ingediend door de PvdA en roept op om de subsidie voor de stadsboerderij Holywood terug te brengen naar het oude niveau.
U vind het amendement hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12018178/2/Amendement+Stadsboerderij+-+PvdA
 

 

Het CDA Vlaardingen heeft voor dit amendement gestemd.
De uitslag van de stemming was 34 voor, 0 tegen.
Hiermee is het amendement aangenomen.

A7: Kinderraad, invoeren Educatief programma

Dit amendement is ingediend door ONS Vlaardingen en roept op om geld beschikbaar te stellen voor het invoeren van het educatief programma Pak@ Democratie. Doel hiervan is om de jeugd meer te betrekken bij de (lokale) politiek.
U vind het amendement hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12014751/2/Amendement+Kinderraad%3B+invoeren+Educatief+Programma+%E2%80%9CPak%40+democratie%E2%80%9D+-+ONS_+Vlaardingen

Het CDA Vlaardingen heeft voor dit amendement gestemd.
De uitslag van de stemming was 27 voor, 7 tegen.
Hiermee is dit amendement aangenomen.

Moties

M1: Help ondernemers de winter door

Deze motie is ingediend door VVD, D66 en het CDA Vlaardingen en roept op om met de ondernemers in gesprek te gaan en daarbij de behoeftes van ondernemers in kaart te brengen. 
U vind de motie hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12023684/4/Motie+Help+de+ondernemers+de+winter+door++-+VVD+en+D66

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 32 voor, 2 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M2: Verlichtingsplan

Deze motie is ingediend door ONS Vlaardingen en roept op om onze stad een beetje mooier te maken door bijzondere gebouwen uit te lichten. Dit betreft een oproep tot onderzoek.
U vind de motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12014672/2/MOTIE+VERLICHTINGSPLAN+-+ONS_+Vlaardingen

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 24 voor, 10 tegen
Hiermee is de motie aangenomen.

M3: Ontwikkeling monitor Sociaal Domein

Deze motie is ingediend door ONS Vlaardingen , D66 en VV2000/Leefbaar Vlaardingen.
Het roept op om een werkgroep in te stellen die in kaart gaat brengen waar de informatiebehoefte van de raad ligt als het gaat om de uitgaven in het sociaal domein.
U vind de motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12027652/2/Motie+Ontwikkeling+monitor+sociaal+domein+-+ONS_+Vlaardingen%2C+VV2000+LV%2C+D66

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 31 voor, 3 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M4: Bring back Beiaard!

Deze motie is ingediend door ONS Vlaardingen en roept op om de beiaardweken weer in ere te herstellen.
De hele motie vind u hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12014752/2/MOTIE+BRING+BACK+BEIAARD+-+ONS_+Vlaardingen
 

 

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 27 voor, 7 tegen
HIermee is de motie aangenomen.

M5: Giftengrens

Deze motie is ingediend door ONS Vlaardingen, PvdA, D66 en GroenLinks en roept op om de giftengrens voor mensen met een bijstandsuitkering te verhogen.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12036307/1/def_Motie_Giftengrens_VLD_definitief

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 29 voor, 5 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M6: Eerlijke energietransitie

Deze motie is ingediend door de SP en roept op om onderzoek te doen naar het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf zodat er zonder winstoogmerk duurzame energie opgewekt en geleverd kan worden.
U vind de hele motie hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12023686/2/VLD-SP-20221109-MOT-BEGR-EerlijkeEnergietransitie

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 10 voor, 24 tegen
Hiermee is deze motie verworpen.

M7: Bescherming Arbeidsmigranten

Deze motie is ingediend door de SP en roept op om een campagne te starten waarbij arbeidsmigranten op hun rechten worden gewezen.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12023685/2/VLD-SP-20221109-MOT-BEGR-beschermingarbeidsmigrantenMvB

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 22 voor, 12 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M8: Inclusieve speelplekken

Deze motie is ingediend door de PvdA, ONS Vlaardingen en D66 en roept op om bij het nieuw plaatsen van speelplekken er voor te zorgen dat er speeltoestellen komen waar ook mindervalide kinderen op kunnen spelen, en een inventarisatie te maken van de reeds bestaande speelplaatsen om te zien of het mogelijk is om zulke speeltoestellen toe te voegen.
De hele motie vind u hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12027574/2/Motie+inclusieve+speelplekken+bij+MJB+2023-2026+-+PvdA%2C+ONS_+Vlaardingen+en+D66

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 34 voor, 0 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M9: Overlast deelscooters en -fietsen

Deze motie is ingediend door PvdA, BVV en CU/SGP en roept op om met een oplossing te komen voor de overlast die met name veroorzaakt wordt door het verkeerd stallen van deelscooters.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12033073/1/Motie+overlast+deelscooters+-+en+fietsers+bij+MJB+2023-2026+-+PvdA%2C+BVV+en+CU-SGP

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was:18 voor, 16 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M10: Toegankelijke buitenruimte

Deze motie is ingediend door PvdA en roept op om te inventariseren waar er geen op/afritten zijn voor b.v. rolstoelgebruikers of waar gevaarlijke situaties zijn (ontstaan) en deze dan zo snel mogelijk aan te pakken.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12003345/2/Motie+toegankelijke+buitenruimte+bij+MJB+2023-2026+-+PvdA

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 27 voor, 7 tegen
Hiermee is deze motie aangenomen.

M11: Innovatie woonzorg

Deze motie is ingediend door AOV en VV2000/Leefbaar Vlaardingen en roept op om binnen het uitvoeringsprogramma wonen ruimte te geven aan innovatieve woonvormen. 
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12025078/2/Motie+Innovatie+Woonzorg+-+AOV

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 31 voor, 3 tegen
Hiermee is de motie aangenomen.

M12: Coördinator tegen racisme en discriminatie

Deze motie is ingediend door DENK en roept op om te onderzoeken of het aanstellen van een coördinator tegen racisme en discriminatie een toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente.
U leest de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12027510/2/Motie+Co%C3%B6rdinator+tegen+racisme+en+discriminatie+-+DENK

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 8 voor, 26 tegen
Hiermee is de motie verworpen.

M13: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Deze motie is ingediend door DENK en D66, en roept op om jaarlijks op 21 maart activiteiten te organiseren in het kader van de dag tegen racisme en discriminatie.
De hele motie kunt u hier lezen:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12031114/2/Motie+Internationale+Dag+tegen+Discriminatie+en+Racisme+-+DENK+en+D66

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 27 voor, 7 tegen
Hiermee is de motie aangenomen.

M14: Armoedefonds

Deze motie is ingediend door Heel de Stad en roept het college op om op korte termijn met een voorstel te komen voor een armoede- of crisisfonds en hierin een aanzienlijk bedrag te storten.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12029103/2/Motie+Armoedefonds+-+Heel+de+Stad

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 4 voor, 30 tegen
Hiermee is deze motie verworpen.

M15: Welkomstborden

Deze motie is ingediend door Heel de Stad en roept op om te kijken naar de welkomsborden overzichtelijker te maken, en eventueel kan worden aangevuld met een bordje van ons symbool, de haring.
U vind de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12029102/2/Motie+Welkomstborden+-+Heel+de+Stad

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van deze stemming was 31 voor, 3 tegen
Hiermee is de motie aangenomen.

M16: Vreugdevuren

Deze motie is ingediend door Heel de Stad en roept op om dit jaar een vergunning te verlenen voor de vreugdevuren met de jaarwisseling.
U leest de hele motie hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12029822/2/20221109_Motie+buiten+de+orde_Vreugdevuur
 

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd
De uitslag van de stemming was 1 voor, 33 tegen
Hiermee is de motie verworpen.

M17: Kwakkelende winkelcentra

Deze motie is ingediend door Stadsbelangen Vlaardingen en roept op om subsidie aan te vragen voor de aanpak van kwakkelende winkelcentra.
Deze motie vind u hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12027913/2/Motie+kwakkelende+winkelcentra+nov+%2722

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 28 voor, 6 tegen
Hiermee is de motie aangenomen.

M18: 2e kosteloze begrotingsscan

Deze motie is ingediend door Stadsbelangen Vlaardingen en roept op om de toezegging van een raadsmemo d.d. 12 januari 2022 over het uit laten voeren van een begrotingsscan waar te maken.
U leest de hele motie hier:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12028758/2/Motie+2e+kosteloze+begrotingsscan+nov+%2722+-SBV

Het CDA Vlaardingen heeft tegen deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 15 voor, 19 tegen
Hiermee is deze motie verworpen.

M19: SPUK gelden transparant opnemen

Deze motie is ingediend door Stadsbelangen Vlaardingen en roept op tot meer transparantie wat betreft de kosten voor het "Oekraïnedorp".
U vind de hele motie hier:

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12039417/1/Motie+SPUK-gelden+LOO+transparant+opnemen+in+begroting+-+SBV

Het CDA Vlaardingen heeft voor deze motie gestemd.
De uitslag van de stemming was 25 voor, 9 tegen.
Hiermee is de motie aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.