Vlaardingen zijn we samen; samen zijn we Vlaardingen!

Of het nu gaat om opvoeding van kinderen, veiligheid op straat, of zorg voor het klimaat: we hebben elkaar nodig. Veel Vlaardingers zetten zich in voor onze stad. Dat is heel waardevol, en het CDA geeft hun vertrouwen en steun. 

Voor een prettige samenleving zijn gemeenschappelijke normen en waarden belangrijk. Het CDA ziet graag dat Vlaardingers daarover met elkaar in gesprek gaan: bewoners, ‘het stadhuis’, en op scholen, in verenigingen, en zo meer. Veel Vlaardingers komen elkaar tegen, als buren, op het werk, tijdens het winkelen, sporten en recreëren. Respect en fatsoen horen daarbij, hoe verschillend Vlaardingers ook zijn. De stad is van ons allemaal. Het CDA vindt: niet óf jij óf ik, maar samen, zij aan zij.

Voor het CDA staat de samenleving centraal. Het gemeentebestuur is er voor de inwoners en ondernemers, en niet andersom. Het CDA wil een betrouwbaar gemeentebestuur, dat dingen mogelijk maakt, maar ook grenzen stelt en zekerheid geeft. Een bestuur ook, dat onrecht bestrijdt en voor mensen zorgt die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Politieke partijen hebben een voorbeeldfunctie. Vlaardingers verwachten dat politici respectvol met elkaar omgaan, online en in de raadzaal. En terecht! Het gesprek over normen en waarden begint in de raadzaal. De afstand tussen het stadsbestuur en de bewoners moet kleiner. Als symbool daarvan wil het CDA het stadhuis als ‘huis van de stad’ meer openstellen voor vrijwilligersorganisaties. 

Het CDA wil dat dat iedere Vlaardinger kansen krijgt. Om mee te kunnen doen, mogen leeftijd, afkomst, geaardheid of beperking er niet toe doen. Het is aan ons allemaal om te zoeken naar de verbinding tussen mensen, wijken en organisaties. Iedereen telt mee en draagt zijn of haar steentje bij om Vlaardingen mooier te maken. Samen maken we de toekomst van Vlaardingen!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.