04 juli 2023

Bijdrage Roel Veugelers Voorjaarsnota

Op 5 en 6 juli 2023 is de voorjaarsnota behandeld door de gemeenteraad. Hieronder vind u de bijdrage van fractievoorzitter Roel Veugelers in zijn eerste termijn tijdens de Algemene Beschouwingen.

Mijnheer de voorzitter,

Wat is een stad? Een afslag op de autoweg? Een rode plek op een kaart? Een stratenplan met scholen, kantoren, huizen en sporthallen? Ja, dat is ook een stad. Voor het CDA is een stad een plek waar mensen werken, wonen, winkelen, naar school gaan, verzorgd worden, naar de kerk of de moskee gaan, uitgaan en samen sporten. Een plek waar mensen samen leven. 

Dat samen leven is niet altijd relaxt. Half zeven gaat de wekker. Kinderen uit bed halen en aankleden, boterhammen smeren, naar school brengen, gymkleren vergeten, naar kantoor, A 20 afgesloten, stress, geen parkeerplek, te laat op het werk, chagrijnige baas en dan is het pas half tien. Daarnaast lijkt de samenleving steeds verder te polariseren. Er moeten nu forse maatregelen worden genomen om het klimaat te sparen. Daarom blokkeren we de autoweg. De klimaatmaatregelen zijn onaanvaardbaar. Daarom blokkeren we de autoweg.

Maar lossen we het probleem op door de autoweg te blokkeren? Lossen we het probleem op door heel hard te roepen dat we gelijk hebben? Aandachtig Luisteren naar elkaar en deskundigen is vaak effectiever. Wat is het echte probleem? Wat kan wel? Wat kan niet? En dan gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. Meer wij, minder ik. Daar staat het CDA voor.

We hebben gehoord dat de jaarrekening niet tijdig gereed is en tijdens deze raadsvergadering niet kan worden vastgesteld. Als CDA betreuren we dat. We zijn er een voorstander van dat de jaarrekening tijdig conform de wettelijke kaders wordt vastgesteld. We begrijpen echter dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. We stellen het op prijs als het college kan toelichten wat die bijzondere omstandigheden waren en welke maatregelen genomen zullen worden om ervoor te zorgen dat volgend jaar de jaarrekening wel tijdig kan worden vastgesteld.

Als raad is het niet mogelijk om te zorgen dat 75.000 mensen totaal relaxt en in volledige harmonie met elkaar samen leven. We kunnen wel ons best doen om te zorgen dat de inwoners van Vlaardingen op een plezierige manier kunnen samenleven. Als CDA zetten we dit jaar in op de verenigingen en de binnenstad. Daarvoor hebben wij moties en amendementen ingediend.

Meer dan 10.000 Vlaardingers zijn lid van een (sport)vereniging. Ze voetballen, zwemmen, doen aan scouting of zingen in een koor. Al die verenigingen zijn belangrijk. Daar ontmoeten mensen elkaar. Goed en gezond voor iedereen.

De verenigingen draaien op honderden vrijwilligers. Het zijn bijvoorbeeld mensen achter de bar en in het bestuur; het zijn ook trainers, soms pas 13 of 14 jaar oud! De vrijwilligers mogen van ons nadrukkelijk in het zonnetje staan. Ze verdienen onze ondersteuning. 

Ook de plekken waar we sporten zijn belangrijk. In onze stad moeten voldoende sporthallen zijn, met tribunes en kantines waar iedereen elkaar kan ontmoeten na een wedstrijd of training. Vrijwilligers en sportlocaties zijn nodig voor gezellige en vitale verenigingen voor alle Vlaardingers. Meer wij, minder ik!

Ook onze binnenstad heeft een impuls nodig. In dit feestjaar bruist de stad. Een blijvend bruisende stad is wat het CDA wil. Vlaardingers moeten weer graag naar het eigen stadscentrum komen om te shoppen, te eten of een evenement mee te maken. En natuurlijk zijn ook mensen uit Rotterdam of Maassluis welkom om samen leuke (Vlaar)dingen te doen. Om dat te bereiken is een grondige aanpak van de binnenstad nodig. Ik heb het idee dat daar wel een raadsbrede steun voor te vinden is.

Om de stad echt goed aan te pakken is een zorgvuldig onderbouwde visie en een goede samenwerking met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners nodig. Maar die visie en samenwerking mogen  weer niet leiden tot een stroperige besluitvorming. Er moet doorgepakt worden. Maar dan wel weer zorgvuldig en ambitieus. Zodat over 25 jaar  de inwoners van Vlaardingen, maar ook de Rotterdammers en buitenlandse toeristen de Vlaardingse binnenstad graag bezoeken.

Wordt Vlaardingen weer meer dan die afslag op de autoweg of die rode plek op de kaart? Wordt het weer die plek waar iedereen graag naar toe gaat om lekker te shoppen, te eten of een evenement mee te maken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.