08 november 2023

Eerste termijn Roel Veugelers 8 november

Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Roel Veugelers tijdens zijn eerste termijn bij de behandeling van de begroting 2024 op 8 november 2023.

­

Mijnheer de voorzitter

Hoe kijken wij naar onze stad, Vlaardingen?

Er staan veel winkels leeg in de binnenstad. In de Westwijk maken jongeren hun school niet af. Vlaardingers voelen zich ’s avonds niet altijd veilig.

Of, veel Vlaardingers hebben de terugkeer van Floris de Vijfde gevierd. De brandweerkazerne wordt omgebouwd tot een mooi woningcomplex. Vlaardingers worden blij van de vrolijke kunst in de stad.

Het is allebei waar. Vlaardingen heeft negatieve en positieve kanten.

Waar moeten we de nadruk op leggen? Op de positieve kanten of op de negatieve kanten? Nee. Dat is geen goede vraag. Elke stad heeft immers positieve en negatieve kanten.

Als CDA geloven wij in mensen. Als CDA geloven wij in samenwerking. Daarmee kun je heel veel positiefs bereiken. En dat hebben we in Vlaardingen laten zien met de viering van 750 jaar stadsrechten. Floris de Vijfde keert terug naar zijn stad. Het kraanconcert, het stadsspektakel, de stadskaravaan. Geweldige evenementen in een geweldige stad. Georganiseerd voor Vlaardingers en iedereen in de weide omgeving tot aan het koninklijk paleis. Maar ook georganiseerd dóór Vlaardingers. Het college, de stichting Vlaardingen 750, raadsleden en vooral vele, vele vrijwilligers hebben 2023 tot een onvergetelijk jaar voor Vlaardingen gemaakt. Als CDA zijn wij er trots op dat we  er samen zo’n geweldig feestjaar van hebben gemaakt. 

Vlaardingers kunnen dus een mooi feestjaar organiseren. Daar moeten we mee doorgaan. Met meer evenementen, natuurlijk.

Maar als wij dat kunnen, dan kunnen we toch veel meer. Dan kunnen we toch ook zorgen voor een bruisende binnenstad, dat jongeren hun school afmaken en Vlaardingers zich veilig voelen. Dat is niet makkelijk en zal ook niet snel gaan, maar het is wel mogelijk als je daar een goed plan voor hebt.

En de plannen zijn er. Ze liggen vast in de acht stadsprogramma’s. Elk van deze programma’s richt zich op het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken in Vlaardingen, zoals bijvoorbeeld Zorg, veiligheid of de binnenstad. Is dat droge kost? Nee! Daarvoor wil ik graag Nieuwsblad Vlaardingen (voorheen Groot Vlaardingen) citeren.

“Ongeveer 30 enthousiaste kinderen brachten een dosis energie en vreugde naar het stadhuis, en kregen zelfs de verantwoordelijk wethouder Arnoud Proos aan het dansen. De Kick-off markeerde het begin van een bijzonder project, Zorgzaam Vlaardingen genaamd.”

Dit project laat ook iets anders zien. Stel je eens voor dat wethouder Proos daar alleen had gedanst. Dan was het project misschien minder geslaagd geweest. Wethouder Proos kan niet in zijn eentje het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen realiseren. We hebben elkaar nodig. De kinderen hebben een dansjuf nodig en de dansjuf heeft kade 40 nodig en die hebben de wethouder nodig om het plan te organiseren. Maar ook omgekeerd. De wethouder heeft kade 40 nodig en die heeft een dansjuf nodig en die heeft weer kinderen nodig om er een feestje van te maken. We hebben elkaar dus nodig. En dat vinden we als CDA belangrijk. Samen aan de stad bouwen. En dat geldt voor alle stadsprogramma’s.

Maar de wethouders moeten de kar trekken. Zij moeten het initiatief nemen.

En wat is de taak van onze raad? Wij moeten er op toezien dat de stadsprogramma’s voortvarend en zorgvuldig worden uitgevoerd en zonodig aangeven op welke punten moet worden bijgestuurd.

Mijn zeer gewaarde fractiegenoot Venema zegt tijdens commissie vergaderingen vaak: “in een bestemmingsplan kun je niet wonen”. Ten aanzien van het Museumkwartier heeft het CDA daarom destijds een motie ingediend om voortgang te behouden in het project. Daarmee kunnen de verloederde panden zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het Museumkwartier, maar ook voor vele andere panden in Vlaardingen.

We hebben daarbij de volgende vragen aan de wethouder wonen:

  • Klopt het dat Vlaardingse woningbouwprojecten vertragen en uitgesteld worden?
  • Hoe duidt u de situatie dat ondanks de enorme woningnood in Nederland het niet lukt om in Vlaardingen prachtige duurzame woningen te verkopen?
  • Welke inspanning gaat u leveren om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk woningen gebouwd en verkocht worden?
  • Ziet u ook een oplossing in het realiseren van tijdelijke woningen op locaties waar de plannen voor woningbouw nog niet concreet lijken te worden?

We zijn mede indiener van de motie van VVD ten aanzien van woningbouw, omdat we er in geloven dat enige overprogramming in de woningbouwplannen er voor moet zorgen dat uitstel of afstel van sommige projecten opgevangen kan worden. Met de gevleugelde uitspraak “een straatje er bij in elk dorp” is de woningnood in Nederland op te lossen: laten we ook in Vlaardingen nogmaals op zoek gaan naar dat straatje!

Van de wethouder Nieuwe Binnenstad horen we graag wanneer hij met de vastgoedeigenaren een intentieverklaring gaat tekenen voor een bruisende binnenstad.

Als CDA vinden wij het verenigingsleven van groot belang van cultuur tot sport. Daar worden gezamenlijk activiteiten voor en door Vlaardingers georganiseerd. Helaas zien we dat Vlaardingen onvoldoende sporthallen heeft. Vlaardingse verenigingen zijn daarom genoodzaakt om uit te wijken naar sporthallen buiten Vlaardingen. Wij vinden daarom dat in Babberspolder/Ambacht een nieuwe sporthal moet worden gebouwd. Dan kunnen Vlaardingse verenigingen weer in Vlaardingen sporten. Een sporthal mét kantine en tribune, want daar kan iedereen elkaar ontmoeten. Maar ook een sporthal met alle faciliteiten, zodat zoveel mogelijk sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het is mogelijk om een sporthal met turnfaciliteiten te realiseren. We hebben daarom een amendement ingediend om dat te realiseren. Maar misschien is er meer mogelijk. De ruimte bij het Groen van Prinsterer is beperkt. Daarom willen we het college vragen om te onderzoeken of de sporthal nog geoptimaliseerd kan worden, zodat er ook ruimte is voor de judovereniging. Die sporthal kunnen we maar één keer bouwen en dan moeten we het goed doen. Als CDA zetten we ons graag in zodat de komende decennia vele jongeren kunnen genieten van een geweldige sporthal met alle faciliteiten.

En hoe kijkt het CDA naar onze stad. Enerzijds met zorg. De stadsprogramma’s zijn er niet voor niets. Er is werk aan de winkel. Maar ook met vertrouwen. Als we samen een feestje kunnen bouwen, waar zelfs de koning komt kijken, dan kunnen wij toch ook samen de maatschappelijke vraagstukken in onze stad op een goede manier aanpakken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.