14 maart 2023

De erfpacht in Vlaardingen is veranderd

Het erfpachtbeleid in Vlaardingen is veranderd en om mensen hierin tegemoet te komen is er tot 1 april een overgangsregeling. Deze regeling kan u een hoop geld besparen!

Loopt de erfpacht af of wilt u deze omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan gaat u vanaf 1 april 2023 een hogere canon betalen. Als u na 1 april 2023 de erfpacht wilt omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig.De moeite waard dus om er naar te kijken!

Erfpacht is een complex onderwerp en de CDA fractie vindt het belangrijk dat de inwoners van Vlaardingen daarover goed geïnformeerd worden.
Daarom hebben we dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie laten plaatsen en zijn wij in gesprek gegeaan met wethouder Koen Kegel.
Dit heeft er mede toe geleid dat er meerdere keren een artikel is geplaatst in het gemeentenieuws van Groot Vlaardingen en is er een sociale media campagne geweest.
Ook heeft de wethouder rekenmodellen opgesteld om makkelijk te kunnen laten zien wat dit voor uw situatie kan betekenen.
Deze staan op de website van de gemeente (https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Wonen/Erfpacht?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=erfpacht)
en zijn verschenen in Groot Vlaardingen. 

Dus betaald u erfpacht? Neem dan even de tijd om te kijken wat dit in uw situatie kan betekenen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.