03 februari 2023

Plan van Aanpak locatie onderzoek bassischolen aangenomen in gemeenteraad

Het CDA Vlaardingen kan zich goed vinden in een onafhankelijk onderzoek dat een extern bureau gaat uitvoeren naar geschikte plekken voor een basisschool. Vanwege die onafhankelijkheid vindt het CDA het niet verstandig nu al plekken te noemen waar geen school mag komen. CDA-woordvoerder Constantijn Stevens: “Er is enige tijd geleden onrust geweest over een mogelijke school aan de rand van het Oranjepark. Het CDA heeft toen een motie ingediend met de oproep het Oranjepark/’t Hof groen te houden. Alle fracties hebben voor die motie gestemd. Het college heeft gezegd een nieuw en onafhankelijk onderzoek te willen houden naar geschikte plekken voor een school. Daar hebben we van harte mee ingestemd.  Dan is het nu niet logisch allerlei voorwaarden aan dat onderzoek te stellen.’

Het CDA ziet het amendement om nu al verschillende plekken uit te sluiten, zoals de Broekpolder en de Heemtuin, als een politiek spel. Stevens: “We zijn gewoon benieuwd naar de conclusies van het nieuwe onderzoek. En het is natuurlijk niet zo dat er automatisch gekozen wordt voor de plek die in het onderzoek als eerste naar voren komt. Daarin is ruimte voor een politieke afweging. Belangrijk is dat we het Hof groen willen houden. Het stadspark is goed voor de recreatie van veel Vlaardingers en het heeft ook een historische waarde. Het is een stuk Vlaardings erfgoed.” Stevens heeft ook een amendement met deze strekking ingediend. Hierin heeft hij opgeroepen om bij het onderzoek rekening te houden met het Vlaardings cultureel erfgoed. Dit amendement is aangenomen met 23 stemmen voor en 10 tegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.