27 februari 2023

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten en het Waterschap.
Maar waar gaan deze verkiezingen nou eigenlijk over?

Provinciale Staten.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn eigenlijk hetzelfde als de Gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezing: We kiezen met zijn allen het bestuur.
Dit keer van onze prachtige provincie, waar 55 zetels te verdelen zijn. Als kiezers bepalen wij wie er de komende 4 jaar het bestuur heeft over Zuid-Holland.

Voor velen lijkt dit een onbelangrijke verkiezing, maar het tegendeel is waar! De provincie gaat over een aantal belangrijke zaken die ook op Vlaardingen van invloed zijn.Zo bepaald de provincie waar en hoeveel er gebouwd mag worden van woningen tot bedrijventerreinen, welke wegen er aangelegd worden en waar recreatieve gebieden komen.
Ze onderhouden bruggen, fietspaden & provinciale wegen en zorgen voor schoon zwemwater.
Ook spelen ze een belangrijke rol in het behoud en de aanleg van natuurgebieden. Daarnaast houden ze toezicht op de Waterschappen en de gemeentes.

Wat betekend dit voor Vlaardingen?

De taken van de provincie hebben ook invloed op onze mooie stad. Een aantal voorbeelden waarbij de provincie betrokken of verantwoordelijk is:
- Zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas
- Aanleg A24 en de Maasdeltatunnel
- Bouw opvang voor Oekraïners in Mrija. (Ook wel het Oekraïnedorp genoemd)
- Aanleg van de warmtetransportleiding
- Onderhoud van een deel van de Broekpolder en Midden-Delfland
- Toekenning van subsidies voor projecten, waaronder de walstroom bij DFDS en de ontwikkeling van de Rivierzone
- Het uitgeven van vergunningen voor een groot deel van de (omliggende) industrie.

Waar u 15 maart op stemt is dus de komende jaren ook van invloed op het beleid van Vlaardingen.
Wilt u weten wat het CDA wil doen voor Zuid-Holland? Kijk dan op www.cda.nl/zuid-holland

Waterschappen

Op 15 maart kiezen wij met z'n allen ook een nieuw bestuur voor de waterschappen. Deze verkiezingen worden een beetje ondergesneeuwd door de Provinciale Statenverkiezingen - die ook de Eerste Kamer bepalen - maar zijn net zo belangrijk!  Vlaardingen valt onder het hoogheemraadschap Delfland. Zij beheren het gebied tussen de Noordzee, Nieuwe Waterweg en de lijn Wassenaar - Zoetermeer- Berkel en Rodenrijs.

Wat doet het Hoogheemraadschap?

Het hoogheemraadschap gaat over bijna alles wat met water te maken heeft. Zo zorgen zijn voor schoon (drink)water, houden zij onze dijken & duinen stevig en veilig en zorgen ze ervoor dat het waterpeil op orde blijft.
Ontzettend belangrijk werk dus! Meer informatie over het hoogheemraadschap Delfland vind u op www.hhdelfland.nl
Wat het CDA wil voor het hoogheemraadschap kunt u lezen op www.cda.nl/delfland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.