Over mij

Mijn naam is Arjen Doedel, ik ben 44 jaar jong, aardrijkskunde en economie docent in het voortgezet onderwijs en ik woon al mijn hele leven in het mooie Makkum. Makkum het dorp waar ik ooit 'de koning' was met mijn prachtige Maxima. Maar ja dat was slechts één dag ;-)

Makkum en omgeving gaan mij zeker aan het hart. Zo ben ik ruim 8 jaar penningmeester en algemeen bestuurslid geweest van Plaatselijk belang Makkum.

Zo ben ik vanuit Plaatselijk Belang in het bestuur gekomen van Hou Friesland Mooi. Bij deze stichting heb ik veel geleerd als gesprekleider bij bijeenkomsten tussen omwonenden en projectontwikkelaars van geplande windturbineparken. Terwijl ik in deze stichting zat was ik ook nauw betrokken bij Don Quichot, want met hart voor deze omgeving had ik het liefste de windmolenplannen willen keren. Hier heb ik mij altijd voor ingezet en daarnaast met het bestuur van Hou Friesland mooi mij sterk gemaakt voor het omgevingsfonds. Een fonds waaruit inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer kunnen realiseren. Laten wij als regio nu ook goede plannen maken die onze omgeving maatschappelijk en economisch kunnen versterken!

Naast mijn werk als docent en het raadswerk neem ik deel aan het bestuur van Koninginnevereniging Makkum en ben ik ambassadeur van Stichting Ald Makkum. 

Motivatie

Voor mij is het contact met mensen, een luisterend oor kunnen zijn, andere op weg helpen en vooral iets betekenen voor anderen een belangrijke motivator bij alles wat ik doe. Dit zie je terug in mijn werk als docent, mijn vrijwilligerswerk en ook in het raadswerk wat ik de afgelopen jaren met plezier heb gedaan.

Zo heb ik inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen helpen op het moment dat ze vastliepen bij de gemeente. Ik heb in de raad een hele duidelijke eigen visie en stem niet zomaar in met belangrijke onderwerpen voordat alle feiten boven tafel zijn. Niet gebruikelijk, maar ook heb ik de afgelopen raadsperiode bij een aantal dossiers een afwijkende stem kunnen indienen ten opzichte van mijn partij. Dit doe ik uiteraard niet zomaar en altijd goed overdacht. Voor mij staat het belang van de inwoners van Súdwest-Fryslân en ook zeker de IJsselmeerkust altijd op nummer één. Voor het raadswerk trek ik er op uit, bekijk ik situaties live en praat ik met de betrokken mensen voordat ik mijn beslissing neem. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.