Als CDA raadslid heb ik mij voor Makkum onder andere bezig gehouden met:

  • Woningbouw, waarom blijven bouwkavels onnodig lang braak liggen?
  • Druk uitoefenen om een omgevingsfonds vanuit windpark Fryslân te realiseren;
  • Het helpen van inwoners en ondernemers die 'vastliepen' bij de gemeente;
  • Aandacht vragen voor een oplossing rondom de huisvesting van de Scoutingclub Burdine;
  • Aandacht vragen voor het behoud van de pinautomaat in Makkum;
  • Het doen van meldingen in verband met achterstallig onderhoud (van o.a. wegen trottoirs);
  • Inzetten op functieverbreding Tichelaar-locatie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.