26 juni 2019

Aanpak overlast riool overstort Wolfsweide te Rijen

Bij de Wolfsweide is het tegenwoordig fijn recreëren. Behalve als het hard heeft geregend want dan is de stank bij het water in het honden uitlaatgebied niet te harden. Bovendien is er in het water vaak sprake van de aanwezigheid van de E-colli bacterie. Daarom is dit gebied ook vaak afgezet. Zolang het water niet wordt aangeraakt is er geen gevaar voor mens of dier. Het is geen wenselijke situatie. Daarom is dit probleem ook besproken in de commissie Ruimte van de gemeente op 19 juni. Het CDA vraagt daarnaast hiervoor ook aandacht in het Waterschap. Het CDA wil een duurzame oplossing.

 

Voor een duurzame oplossing is het van belang om naar de oorzaak te kijken. De overstort is een vijver die gemaakt is om bij hevige regenbuien het water dat het riool niet kan verwerken op te vangen. Immers, het hemelwater wordt in het gebied waar de overstort voor is gebouwd via het riool afgevoerd samen met het afvalwater van de huizen en bedrijven. Eigenlijk doet de overstort zijn werk. Echter, in de tijd dat deze overstort is gebouwd waren er veel minder huizen en werd er nog niet bij de overstort gerecreëerd. De oplossing is dat de hemelwaterafvoer van het riool wordt losgekoppeld en dat er ergens anders richting de randweg een groene berging wordt gerealiseerd. Een groene berging is een berging die na de regenbui weer leegloopt. Afkoppeling betekent opvang van het hemelwater in de grond, door grindbakken of in wadi’s e.d.. Dit heeft als voordeel dat de overlast verdwijnt. Dit omdat er veel minder afvoer door het riool is en daarmee weinig noodzaak voor de berging. De overlast verdwijnt en door de afkoppeling van het hemelwater wordt water vastgehouden. Dit is goed tegen verdroging. De techniek is ook zo ver dat we dan ook niet bang hoeven te zijn voor tuinen of straten die blank komen te staan. Omdat dit veel geld en tijd kost, vindt het CDA dat de gemeente samen met het Waterschap moet bekijken in welk tempo en op welke wijze er aan realisatie van de oplossing wordt gewerkt. Beide instanties zullen hiervoor geld moeten uittrekken.

 

Alwijn ten Cate

Lid commissie ruimte gemeente Gilze en Rijen

Algemeen Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.