16 juni 2019

Bezoek aan SNB (slibverwerker van het waterschap)

Vrijdag 14 juni 2019 hebben we een bezoek gebracht aan SNB.

Hier wordt het slib dat overblijft nadat het rioolwater in de waterzuivering is gezuiverd verwerkt.

Een prachtige circulaire fabriek. Uit het slib wordt fosfaat, soda voor glas, zand voor wegenbouw e.d, gewonnen. De uitstoot van co is minimaal omdat het CO bij de naastgelegen papierfabriek wordt gebruikt voor het wit maken van papier. Alle warmte wordt gebruikt om elektriciteit voor de fabriek te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.