27 februari 2023

CDA te gast bij de container terminal OCT in Oosterhout

Het CDA is van mening dat het belang van de scheepvaart bij het waterschapduidelijker tot uiting mag komen. Om die reden heeft het CDA Brabantse Delta ook Scheepvaart tot een van haar speerpunten benoemd in het programma en probeert zij ook door middel van bedrijfsbezoeken deze belangen helder te krijgen zodat er straks op een weloverwogen manier de juiste beslissingen kunnen worden genomen.

Samengevat:

Om te beginnen werd door de directie van OCT de vrees uitgesproken dat er bij de komende dijkversterkingsoperaties van de dijken in de Amertak en het buitenpand van het Wilhelminakanaal mogelijk niet optimale beslissingen werden genomen.

Hierna volgde de verdere uitleg.

Er werken 250 mensen die 7 x 24 uur bezig zijn met het plannen, vervoeren van container ladingen. Dit doen ze voor meer dan 300 bedrijven.

Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 200.000 m2 voor opslag, overslag, bulk en vrieshuis.

Aan het water bevindt zich de kade met een lengte van 330 m waarop 3 enorme brugkranen staan die continu in bedrijf zijn.

Alleen al bij OCT werden in 2022 180000 teu dat zijn 90.000 vrachtwagens over het water vervoerd en daarmee van de weg gehaald.

Sinds 2018 werken de containerterminals in Moerdijk, Oosterhout en Tilburg nauw samen. Met deze samenwerkings vorm de (West Brabant coridor) met het doel om de keten betrouwbaarheid te verhogen door een betere samenwerking op de corridor Rotterdam-Brabant. Hiermee werden er nog efficiëntere en strakkere planningen gehaald.

Omdat te kunnen bereiken worden de containers in de zeehaven zodanig geladen dat ze met vier lagen containers naar Moerdijk en Oosterhout kunnen varen. Daar worden de lagen 3 en 4 gelost en kunnen de onderste twee lagen door kunnen varen naar Tilburg.

Per klasse V schip (110 x 11,40) zijn dat 104 vrachtwagens minder op de weg en verder richting Tilburg 52.

Door het samenwerkingsverband konden er in 2022 430.000 teu, dat zijn maar liefst 215.000 vrachtwagens per jaar via het water vervoerd worden.

Het blijkt daarmee maar weer eens, dat vervoer van de weg naar het water halen, een flinke boost aan de verduurzaming geeft en dat de binnenvaart daarmee de meest milieu vriendelijkste vervoerswijze is.

Wij als CDA vinden dan ook dat we de belangen van deze bedrijfstak terdege mee moeten wegen bij de moeilijke beslissingen die er komende jaren nog genomen worden. Dit vraagt ook om een materie deskundig bestuur. Het CDA is blij deze deskundigheid ook in zijn midden te hebben. Voor meer informatie hierover zie : www.cda.nl/brabantse-delta/mensen/peer-merkx

Tot slot zijn we er voorstander van dat het waterschap zich als gedelegeerd vaarweg beheerder er sterk voor gaat maken dat het vervoer over water de aandacht gaat krijgen die het verdient.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.