21 juni 2019

CDA vragen in waterschap voor reiniging afvalwater nieuwe Bravis Ziekenhuis

De CDA-fractie heeft in de Algemene bestuursvergadering van het waterschap Brabantse Delta woensdagavond vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur voor reiniging van het afvalwater van het nieuwe  Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.Bij het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda wordt een Pharmafilter geplaatst. Dit filter zuivert het afvalwater en vangt tevens medicijnresten, hormonen en andere schadelijke stoffen af. De CDA fractie heeft het dagelijks Bestuur gevraagd  om  met het bestuur van het nieuwe Bravis aan tafel te gaan en het ziekenhuis te verzoeken om ook een dergelijk filter te plaatsen. Het  dagelijks bestuur van het Waterschap heeft toegezegd met dit verzoek aan de slag te gaan.  Hans Peter Verroen DB lid ( CDA)  zal het gesprek met het nieuwe Bravis aangaan.

Bekend is dat het afvalwater van ziekenhuizen medicijnresten, hormonen en andere schadelijke stoffen bevatten die het Waterschap er bij de zuivering niet uit kan halen. Het  verwijderen van dergelijke stoffen uit het afval water is van groot belang om te voorkomen dat die stoffen in het milieu en (voedsel)keten terecht komen. Met het Pharmafilter zijn landelijk positieve ervaringen opgedaan en is een belangrijke realisatie voor onze milieudoelstellingen. Een schoner ziekenhuis een schoner milieu. Het  CDA is verheugd over de toezegging van het DB. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.