11 januari 2023

CDA: Wat doet het waterschap?

Een aantal mensen weten inmiddels dat ik, Alwijn ten Cate uit Rijen, iets bij het waterschap doe en dat het met politiek te maken heeft. Vaak hoor ik dat mensen niet precies weten wat het waterschap doet en waarvoor ze waterschapsbelasting betalen. Ik ben dagelijks bestuurder (wethouder) van het waterschap Brabantse Delta. Kort gezegd heeft het waterschap de taak om te zorgen voor genoeg en schoon water. En te zorgen voor bescherming tegen te veel water.

Waterstand

Het waterschap regelt de stand van het water in sloten, rivieren en meren. We gebruiken daarvoor gemalen, sluizen en stuwen. Een gemaal is een soort pomp, een sluis heeft deuren die water kunnen tegenhouden waardoor schepen en boten naar een hoger waterniveau getild kunnen worden en een stuw is een klep waarmee je water kunt tegenhouden of juist laat doorstromen. Ook proberen we de grondwaterstand te beïnvloeden. Het waterschap probeert droogte te bestrijden door water zo lang mogelijk in een gebied vast te houden en liefst in de bodem te infiltreren. Slingerde beken, rivieren en sloten helpen hierbij. Het vasthouden van het water zorgt er ook voor dat landbouw en natuur voldoende water hebben zodat er minder beregend hoeft te worden. Als het te droog wordt kan het waterschap verbieden om te beregenen (sproeien). Afgelopen zomer mocht er niet beregend worden met water uit de sloot.

Afvalwater zuiveren

Het water dat we in onze gemeente gebruiken en dat door het riool wordt gespoeld wordt door de rioolwaterzuivering in Rijen door het waterschap schoongemaakt. Daarna kan het weer schoon de sloot in.

Natuurbeheer

Via allerlei maatregelen probeert het waterschap te zorgen voor schoner water in rivieren, sloten, beekjes en grondwater. Denk aan gebieden voor boomkikkers maar ook natuurvriendelijke oevers en het tegengaan van vervuiling van water door afval en gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleren we kwaliteit van zwemwater zoals recreatieplas ’t Zand in Alphen.

Dijken en vaarwegen

Dijken die het land moeten beschermen tegen het water worden door het waterschap aangelegd, verbeterd en onderhouden. Ook zorgt het waterschap voor de vaarwegen voor beroeps-en pleziervaart.

Tot slot

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen en kunt u stemmen over waar hoeveel geld aan mag worden uitgegeven. Ikzelf ben lijsttrekker voor het CDA.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bellen of mailen via 06-15035807 of [email protected].

Alwijn ten Cate,

Dagelijks bestuurslid Waterschap Brabantse Delta namens CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.