23 mei 2019

Fractie staat open voor iedereen en behartigd met motie belangen inwoners

Op 20 mei 2019 is de fractie met bijeengekomen met mensen die de fractie als adviseur of zelfs steunfractielid willen worden. Janneau Meijer wist al zeker dat hij steunfractielid wilde worden, de overige namen volgen snel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afgesproken dat iedereen welkom is bij de fractievergaderingen. We willen graag de input van inwoners gebruiken om hun belangen te behartigen. Binnenkort maken we daarom ook een vergaderschema met locatie en wijze van aanmelding bekend.

De behartiging van de belangen is deze week goed van start gegaan want tijdens de AB vergadering van 23 mei 2019 hebben we een motie mede ingediend om voor de toekomst kosten te besparen. Dit voorkomt dat de tarieven voor onze inwoners onnodig stijgen. De motie is aangenomen en gaf aan dat kosten voor werkzaamheden aan waterwerken (bijvoorbeeld sluizen) die voortvloeien uit besluiten van vaarwegbeheerders zoals Rijkswaterstaat naar rato te verdelen. Kortom Rijkswaterstaat moet meebetalen en niet alleen het Waterschap dat door de inwoners wordt gefinancierd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.