04 juli 2019

Input voor dijkversterking/ dynamische keermiddelen Amertak en Donge

Sinds april van dit jaar ben ik namens het CDA Algemeen Bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta. In die hoedanigheid moet ik samen met de andere bestuursleden een besluit nemen over de de dijkversterking/ dynamische keermiddelen Amertak en Donge. Zoals u misschien weet zijn de dijken langs de Amertak en Donge in de Gemeente Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen voor de toekomst bij hoog water niet sterk genoeg. Bij de Slikpolder in Geertruidenberg zou er zelfs een dijk moeten worden verlegd. Het gaat om 7,5 kilometer dijk die versterkt moeten worden. Hiervoor waren de plannen klaar. Nieuw onderzoek door Rijkswaterstaat wijst uit de waterstanden hoger dan verwacht zijn en er waarschijnlijk meer dijken moeten worden versterkt. U zult begrijpen dat dit meer geld kost en hoe gek het ook klinkt, dit is mogelijk positief.

 

In plaats van een dijkverlegging bij de Slikpolder en de grote dijkversterkingen komt nu het afsluitbaar maken van de monding van de Donge en de Amertak door middel van dynamische keermiddelen in beeld. Het aanleggen van (keer) sluizen zou dan even duur of goedkoper zijn dan de gehele versterkingsoperatie. Bijkomend voordeel is dat het waterpeil beter gestuurd kan worden zodat er bij droogte meer water beschikbaar is. Ik vind het belangrijk om te horen hoe inwoners over deze plannen denken. Daarom ben ik op 26 juni 2019 in Geertruidenberg bij een inloopbijeenkomst hierover geweest om te horen hoe de inwoners er over denken. Ik wil namelijk een door de inwoners gedragen en zorgvuldig besluit nemen. Daarom roep ik u mij te benaderen, als u nog input voor het te nemen besluit voor mij hebt. Uiteraard kunt u mij ook benaderen voor andere zaken met betrekking tot het Waterschap. U kunt mij altijd bellen (06-15035807) of mailen ([email protected]) dan ga ik graag met u in gesprek. Afgelopen maand ben ik bijvoorbeeld bij iemand in Teteringen geweest die erg veel last van droogte heeft waardoor zijn bosperceel afsterft. Hier zijn we een oplossing voor aan het zoeken. Een inwoner uit Rijen had een vraag over de Waterschapsbelasting en iemand uit Chaam over het maaibeleid. Tot slot ben ik van plan u vaker met een dergelijk bericht op de hoogte te houden.

Alwijn ten Cate

Algemeen Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.