12 juni 2019

Input voor vernatting Westelijke Langstraat

Sinds april van dit jaar ben ik namens het CDA Algemeen Bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta. In het najaar neemt het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta een besluit over de verhoging van het grondwaterpeil in de Westelijke Langstraat. Concreet betekent dit dat er aan het Algemeen Bestuur verzocht wordt of het grondwaterpeil in het gebied gelegen tussen het kanaaltje, de Winterdijk en de Wendelnesseweg-oost mag worden verhoogd. De reden hiervoor is dat de natuurwaarden van het gebied er hoger van worden. Het daar gelegen Natura 2000 natuurgebied krijgt dan meer verschillende soorten planten en dieren. Bovendien wordt er in dit gebied meer natuur aangelegd. Op deze wijze wordt er invulling gegeven aan de zogenaamde PAS doelstelling. Boerenbedrijven mochten uitbreiden en/ of verplaatsen mits deze maatregel genomen zou worden. Naast de hiervoor beschreven positieve effecten kan het ook negatieve effecten hebben in de vorm van wateroverlast. Daarom ben ik op 3 juni 2019 in Waspik bij de inloopbijeenkomst geweest om te horen hoe de inwoners er over denken. Ik wil namelijk een door de inwoners gedragen en zorgvuldig besluit nemen. Daarom roep ik u mij te benaderen, als u nog input voor het te nemen besluit voor mij hebt. Uiteraard kunt u mij ook benaderen voor andere zaken met betrekking tot het Waterschap. U kunt mij altijd bellen (06-15035807) of mailen ([email protected]) dan ga ik graag met u in gesprek. Afgelopen maand ben ik bijvoorbeeld bij iemand in Teteringen geweest die erg veel last van droogte heeft waardoor zijn bosperceel afsterft.  Hier zijn we een oplossing voor aan het zoeken. Een inwoner uit Rijen had een vraag over de Waterschapsbelasting. Tot slot ben ik van plan u vaker met een dergelijk bericht op de hoogte te houden.

Alwijn ten Cate
Algemeen Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.