04 mei 2019

Kiezers bedankt en nu al bereikte resultaten voor komende periode

De verkiezingen zijn al een tijdje achter de rug. Het CDA Waterschap Brabantse Delta wil de kiezers bedanken voor de steun. Inmiddels is duidelijk geworden dat Hans Peter Verroen weer Dagelijks Bestuurslid is geworden. Dit op basis van een bestuursakkoord dat veel ruimte biedt om onze verkiezingsbeloften waar te maken. Zie bijgevoegde link https://www.cda.nl/brabantse-delta/standpunten/ 

De komende periode zal Lian Korst-Dingemans fungeren als fractielid en Alwijn ten Cate als Algemeen Bestuurslid.

Zij zullen ondersteund worden door een steunfractie. Zodra de definitieve steunfractie bekend is zullen we die bekend maken.

CDA Waterschap Brabantse Delta

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.