04 maart 2023

Veiligheid en calamiteiten "bezoek aan Calamiteitenvaartuig furie 4"

Afgelopen donderdag brachten Lian, Peer, Mario, Jochem en Leo een bezoek aan Calamiteiten vaartuig "Furie 4"

In een calamiteitenplan ligt vast hoe een organisatie zich voorbereidt en reageert op incidenten en calamiteiten. Het plan beschrijft de verantwoordelijkheden, afspraken en procedures. Het onderhouden van een calamiteitenplan is een voortdurend proces. Ook voor waterschappen zijn calamiteitenplannen zeer belangrijk. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om calamiteiten uit te sluiten. Als er echter een calamiteit plaats zou vinden zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Het CDA vind het zeer belangrijk dat de calamiteiten bestrijding goed geregeld is.

Vandaag 2 maart stond het bezoek aan het Brand bestrijdingsvaartuig "Furie 4" gepland. Deze heeft als ligplaats de haven van Dinteloord. Deze ligplaats bevind zich direct aan de z.g. Rijn Schelde route. De vaarwegroute van Rotterdam naar Antwerpen. Op deze route varen jaarlijks 150.000 vaartuigen waarvan velen met gevaarlijke stoffen. Vele van deze stoffen hebben ieder hun eigen gevarenklasse en bestrijdingsvorm. Dat maakt calamiteiten bestrijding een complex geheel wat door goed opgeleide team uitgevoerd diend te worden.

We werden welkom geheten door de schipper/ eigenaar Dhr. Renier van der Zee Hij gaf aan dat hij 7 x 24 uur paraat ligt om bij calamiteiten uit te rukken. Hij krijgt daarbij assistentie van de brandweer die ook hun uitrusting aan boord hebben liggen. Hij gaf uitleg over de vele brandbestrijdings mogelijkheden waarmee de."Furie 4" is uitgerust en welke nautisch specifieke eisen er aan de uitrusting en bemanning gesteld worden.

Het bezoek werd afgesloten met een kijkje in de pomp en machine kamer van de "Furie4".

Na deze uitleg bleven we echter een aantal vragen zitten die we graag door het waterschap de komende tijd aan de orde willen stellen. We hopen dat het Waterschap Brabantse Delta ons de komende tijd helderheid kan verschaffen over zaken als het calamiteiten en handhavingsplan en hun rol daarin t.o.v. de gehele veiligheids regio

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.