03 maart 2023

WATERSCHAPPEN ZIJN EEN ONMISBARE SCHAKEL BIJ DE AANPAK VAN STIKSTOF

Oproep tot breed stikstof, water- en natuurdebat,

CDA waterschap Brabantse Delta, CDA waterschap Aa en Maas en CDA waterschap De Dommel hebben kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om geen nieuwe vergunningen te verstrekken met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden. Door dit besluit worden grote delen van Noord-Brabant op gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw en natuur op slot gezet met grote gevolgen voor bedrijven en inwoners zonder dat hen enig perspectief wordt geboden. Ook voor de waterschappen heeft dit grote gevolgen. Hun plannen om snel tot verbetering te komen als het gaat over verdroging en andere zaken die belangrijk zijn voor het water komen zo op de plank te liggen. We vragen om samen te werken aan oplossingen voor de uitvoering van het beleid . Alleen samen kunnen we tot oplossingen komen.  De oplossing van de problemen waarvoor wij in Noord-Brabant gezamenlijk staan, vraagt om overleg met de waterschappen en met alle betrokkenen. Door dit door Gedeputeerde Staten genomen besluit zijn de waterschappen niet meegenomen in de uitvoering van dit besluit, terwijl waterschappen een belangrijke schakelfunctie hebben bij de aanpak van de problemen en de oplossingen daarvan. Samen werken aan water, samen werken aan oplossingen! Daar staat het CDA voor!

CDA Waterschap Aa en Maas - Eric Daandels, Jos Leenders, Peter Brouwers, Eric Geenen, Yvonne Schram                                                           

CDA Waterschap Brabantse Delta - Alwijn ten Cate, Lian Korst, Peer Merkx, Mario van Mierlo

CDA Waterschap De Dommel - Gerrit Verhoeven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.