Ad van Tetering

Burgerlid

Ik ben Ad van Tetering, 64 jaar oud en geboren en getogen in Hoeven. Ik werk bij waterschap Hollandse Delta en als hobbyboer spreek ik de taal van onze agrariërs. 

Mijn speerpunten zijn:

- zorg voor een goede balans tussen voldoende water en droge voeten

- waterbeheer doe je samen met gemeenten, boeren, waterpoort en natuurorganisaties

- veilige dijken is een must en daar werken we aan

- water biedt kansen voor recreatie 

- voor ruimtelijke ontwikkelingen is water leidend

- waterschapslasten moeten betaalbaar blijven, door alleen dat te doen wat noodzakelijk is. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.