Lian Korst-Dingemans

Algemeen Bestuurslid

Activiteiten
Lian is  Algemeen Bestuurslid in Waterschap Brabantse Delta.

Contactgegevens
E: [email protected]

Even voorstellen
Ik ben Lian Korst Dingemans, geboren in 1955 in Noordhoek. Samen met mijn man Wim Korst, heb ik meegewerkt op ons akkerbouwbedrijf in Steenbergen wat binnenkort overgenomen wordt door onze zoon. Vanuit de landbouw heb ik ongeveer 10 jaar een agrarisch excursie bureau gehad. Ik heb vele groepen laten kennismaken en proeven van de producten uit de land-en tuinbouw. Jarenlang heb ik de groepsexcursies bij de Suiker Unie in Dinteloord verzorgd.

Hiernaast ben ik vanaf 2000 ruim 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad in Steenbergen. En nu ben ik 8 jaar lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap de Brabantse Delta. Er wordt professioneel bestuurd op hoofdlijnen. Het Waterschap kenmerkt zich wat mij betreft meer door de samenwerking met de burgers, gemeentes en provincie en deze samenwerking is van groot belang.

Er worden bij het Waterschap veel aan innovatie gedaan en grote prestaties geleverd op de zuiveringen(energie uit afvalstromen), veiligheid (dijkophogingen) en op het beheer van de watersystemen (zo was er afgelopen droge zomer voldoende water aanwezig voor de vele beregeningsinstallaties die uitgezet waren op het land te besproeien).

Dit zijn de kerntaken van het Waterschap, maar we zijn heel hard op de goede weg om een bijdrage te leveren aan milieu en klimaatdoelstellingen en vervullen hier een voortrekkersrol. Ik vind het belangrijk dat we d.m.v. participatie de samenwerking uit kunnen bouwen en dat het Waterschap zijn deskundigheid in kan zetten.

Water is te belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.